Hea lugeja, Bioneer vajab Sinu abi, et saaksime ka edaspidi kodanikumeedia kanalina tuua lugejateni keskkonnateemalisi artikleid. Sinu annetuse eest katame portaali üldkulusid ja hoiame töös vabatahtlike toimetust. Oleme väga tänulikud ka ühe euro suuruse toetuse eest. Suurim abi on igakuisest püsiannetusest.

Bioneer küsib annetusi, kuna portaalile pole antud toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) viimastes taotlusvoorudes, aga soovime väga jätkata regulaarset keskkonnainfo edastamist. Oleme viimasel aastal tegutsenud peamiselt reklaamitulude ja annetuste toel, ilma palgaliste töötajateta. 

Bioneer vajab tegutsemiseks (kulud raamatupidamisele, serveri rent, kontorikulud, sideteenused) vähemalt 300 eurot kuus. Isegi siis, kui kogu artiklite kirjutamise, veebi üles panemise, toimetamise, pildistamise töö teevad ära vabatahtlikud, on need püsikulud vaja ikkagi katta. 

Annetada saab kas läbi annetusmooduli või kandes sobiva summa MTÜ Ökomeedia annetuste kogumise kontole: SEB EE261010000006988226 või SWEDBANK EE152200221034620633.

MTÜ Ökomeedia on kantud valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, seetõttu saad annetuselt tuludeklaratsiooni tehes tulumaksu 2014. aastal tagasi.

Bioneer on 2008. aasta maist tegutsenud keskkonnaportaal, mida veab mittetulundusühing Ökomeedia. Portaali eesmärgiks on tuua Eesti inimesteni keskkonnateemalisi uudiseid ja artikleid. Seejuures on Bioneer ka kodanikumeedia kanal, valmides peamiselt vabatahtlike kaasabil.

Tegevusaja jooksul oleme avaldanud 16 200 artiklit. Meid on selle aja jooksul külastanud ligikaudu 900 000 inimest, kes on teinud kokku 1 900 000 külastust ja lugenud 4 200 000 korda meie artikleid. Läbi aegade on meil keskkonnateemade edastamisega tegelenud ligikaudu 200 vabatahtlikku, palgalisi töötajaid on olnud 1-3 (seda seoses erinevate projektidega).

MTÜ Ökomeedia senise tegevusega, aastaaruannete ja põhikirjaga saad tutvuda siin. 

Täname aitajaid kogu südamest!