Coca-Cola lubab, et aastaks 2030 kogutakse kokku ja taaskasutakse iga müüdud pakendi, et vähendada pakenditest tulenevat keskkonnasaastet kogu maailmas.

  • Tarbimine ja tervis
  • 25. jaanuar 2018
  • Foto: Coca-Cola purk looduses. Pixabay, CC Public Domain

Reedel välja kuulutatud eesmärk on keskmeks ettevõtte uuele visioonile Prügivaba maailm, mille raames plaanib Coca-Cola aastatepikkuseid mahukaid investeeringuid, et muuta kõigi brändide pakend 100 protsenti taaskäideldavaks ja vähemasti 50 protsendi ulatuses ümbertöödeldud materjalist. Ettevõtte mõistab, et mugavad toidu ja joogi pakendid on oluline osa tänapäeva inimeste elust, kuid see ei tähenda, et pakendeid oleks võimalik tänasest paremini taaskasutada ja ümbertöödelda.

“Maailm on silmitsi pakendite probleemiga, ja nagu kõigil ettevõtetel, on ka meil vastutus sellega tegeleda,” ütles Coca-Cola Company tegevjuht James Quincey. “Prügivaba maailma visioon tähendab, et suurendame oluliselt investeeringuid nii ümbritsevasse keskkonda, inimeste teadlikkusse kui pakenditesse, mis aitab pakendijäätmete probleemi globaalselt lahendada.”

Eesti on joogipakendite käitluses eesrinnas. “Võttes arvesse kõiki maailma riike, on Eesti Coca-Cola 2030. aasta eesmärgi osas kindlasti eesrinnas. Eestis taaskasutatakse juba praegu plastik- ja klaaspakendeid 87 protsendi ja metallpakendeid 75 protsendi ulatuses,” sõnas Coca-Cola Balti riikide frantsiisijuht Ieva Matulaitiene, kuid rõhutas, et eesmärgi saavutamiseks on veel palju tööd teha.

“Koostöös teiste joogitootjate ja maaletoojatega on Eestis käivitatud pandipakendisüsteem, kuhu on investeeritud ja investeeritakse igapäevaselt, et vähendada pakendijäätmete hulka keskkonnas. Siinkohal tuleb kindlasti tänada Eesti tarbijaid, et nad on viimase kolmeteistkümne aasta jooksul, mil Eesti Pandipakend töötanud, taaskasutusse oma tugeva panuse andnud,” ütles Matulaitiene.

“Eestis on viimase kolmeteistkümne aastaga kokku kogutud 3,46 miljardit pandiga joogipakendit. Meile olid eeskujuks süsteemi juurutamisel Skandinaavia maad, täna on aga väike Eesti paljudele riikidele eeskujuks ja meilt käiakse õppimas. Kindlasti on pandipakendi loogika üks end hästi tõestanud võimalustest, kuidas prügistamist ja jäätmeid maailmas vähendada,” sõnas Eesti Pandipakendi juht Rauno Raal.

The Coca-Cola Company on maailma suurim joogitootja, millel on 500 brändi 200 riigis. Ettevõte 21-st miljardi-dollari brändist 19 on saadaval madala suhkru või suhkruvabana. Ettevõte annab tööd 700 000 inimesele üle kogu maailma.

Kuidas eesmärgini jõutakse?

Investeeringud keskkonda. Iga pakend, mis Coca-Cola süsteem globaalselt müüb, plaanitakse võtta tagasi ja anda sellele uus elu. Ettevõte investeerib turundusse ja oskustesse, et inimesed kogu maailmas mõistaksid taaskasutuse tähendust, oskaksid seda teha ja teaksid, kuhu kasutatud pakendid viia. Samuti toetatakse pakendite kogumist tööstuseüleselt, mis tähendab, et kogutakse ka teiste tootjate pudeleid ja purke. Eesmärgi saavutamiseks töötatakse koostöös kohalike kogukondadega, partneritega tööstuses ja tarbijatega.

Investeeringud pakenditesse. Ettevõte plaanib teha rahvusvaheliselt kõik pakendid 100% taaskäideldavaks ja vähemalt 50% ümbertöödeldavast materjalist. Coca-Cola arendab välja paremaid pakendeid, kasutatakse rohkem taimseid materjale ja vähendatakse plastiku hulka.