Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) teate kohaselt toimus täna Eesti aja järgi kella poole 9 paiku Jaapani Fukushima esimese tuumajaama 1. reaktoris plahvatus. Arvestades Jaapani kaugust Eestist ei kujuta juhtunu Eestile ohtu.

„Kuigi aatomienergiaagentuuri teade on lakooniline ja täpsed asjaolud juhtunu kohta puuduvad, ei kujuta juhtunu Eesti geograafilist asukohta arvestades meile mingit ohtu,” ütles Keskkonnaameti kiirgusosakonna nõunik Toomas Kööp.

Vastavalt Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri teatele häirus 11. märtsil Jaapanis maavärina tõttu Fukushima Daiichi tuumaelektrijaama reaktori nr 1  varustatus jahutusveega. Selle tagajärjel tõusis aurureaktoris auru rõhk ning toimus plahvatus.

Jaapan  teatas IAEA-le 12. märtsil kell 9.00 UTC järgi, et reaktoris nr 1 toimus plahvatus. IAEA teate kohaselt täpsem informatsioon plahvatuse põhjuste ja tagajärgede kohta puudub