Ida-Viru roheplaani keskmes on taastuvenergia, energiatõhusus ning ring-, bio- ja sinimajandus, millest lähtuvalt töötati välja 34 konkreetset tegevust. Tegevused tulenevad ettepanekutest, mille tegid koosloomes nii Ida-Viru elanikud, ettevõtjad kui ka teiste sihtrühmade esindajad.

Roheplaani koostati töörühmades ning igast töörühma tööst valiti välja kõige potentsiaalikamad ideed, mida edasi arendada ja mille mõju hinnata. Osa ettepanekuid on laiad, omades potentsiaalselt suurt, kuid pigem kaudset mõju. Samas on plaanis ka väga konkreetseid projektiettepanekuid, millel on otsene, kuid mahult väiksem mõju.

Roheplaanis kirja pandud tegevuste nimekirja ei tasu võtta lõplikuna, vaid tuleb arvestada, et see lähtub plaani koostamise hetkest (2020-2021) ja selles osalenud inimeste vaatest. Samuti andis tegevustele raamid Ida-Viru Omavalitsuste Liit (IVOL), kes soovis  roheplaani fookuses näha taastuvenergia, ring-, bio- ja sinimajanduse arengut maakonnas. Seetõttu teisi võimalikke valdkondi, näiteks transport ja jätkusuutlik elukeskkond, ei käsitletud. Rohepöörde kontekstis on need valdkonnad siiski olulised ning neid võib käsitleda maakonna arengustrateegias või lisada hiljem tegevuskavadesse näiteks roheplaani ülevaatamise käigus.

Tegevuste kirjelduse juures on välja toodud tegevuse olulisus ja esimesed sammud, millega võiks alustada tegevust. Mõne puhul on välja toodud ka hinnanguline investeering, kuid suure osa ettepanekute puhul maksumust ei hinnatud, kuna idee olemus või detailsusaste ei võimaldanud seda teha.

Ida-Virumaa roheplaan 2022 – 2030+. Maakonna roheplaan taastuvenergia, energiatõhususe, ring-, bio- ja sinimajanduse arendamiseks.
Ida-Virumaa roheplaani tegevused eraldi failina.

 

Mis on Ida-Virumaa roheplaan ning kes ja kuidas seda koostasid?

 

Roheplaan on Ida-Viru maakonna 2021-2035 arengustrateegiat täpsustav lisa. Ida-Viru arengustrateegia on ühtlasi üks neist dokumentidest, mis annab sisendit riigi õiglase ülemineku kavasse.

Roheplaani koostamisel kasutati koosloome meetodit. Koosloometöötubades osales umbes 90 inimest 60 organisatsioonist. Taastuvenergia ja energiatõhususe teemadel korraldati 9 töötuba, milles valiti välja 18 olulisemat ettepanekut ja ring-, bio- ja sinimajanduse osas korraldati 12 töötuba, millest koorus 12 ettepanekut. Need ettepanekud on koondatud 34 roheplaani tegevuseks (töötubade väliselt on lisandunud 4 ettepanekut).

Roheplaani koostamist vedasid eest MTÜ Cleantech ForEst ja Eestimaa Looduse Fond SA koostöös MTÜ Eesti Rohelise Liikumise, Keskkonnaõiguse Keskuse, DD Stratlabi, Sotsiaalse Innovatsiooni Labori, Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Ülikooli Rakendusuuringute Keskusega RAKE.

Roheplaani koostamist rahastasid Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.