Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas selle aasta esimesest taotlusvoorust keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse valdkonnast viite Eesti Loodusmuuseumi projektitaotlust kokku 150 883 euroga. Projektid on suunatud keskkonnateadlikkuse edendamisele.

„Loodusmuuseum on võtnud ette mitu huvitavat projekti ja hea meel on näha, et muuseum on muutumas avatumaks,“ tunnustab keskkonnaminister Keit Pentus Eesti Loodusmuuseumi.

Keskkonnateadlikkust suurendavate teavitustegevuste ja uuringute raames rahastati 50. seenenäituse korraldamiseks ühte Eesti Loodusmuuseumi projekti summas 29 716 eurot. Keskkonnaharidusliku aktiivõppe toetuseks sai loodusmuuseum 121 187 eurot nelja näituse korraldamiseks.

Loodusmuuseumi kavandatav näitus „Vereta jaht, kaarna loitsud“ annab näpunäiteid loodusfotograafiast, õpetab inimesi loodust paremini tundma ja märkama looduses esinevaid seoseid. „Mineraalide lummav maailm: kaunitare maapõuest“ näitus kasvatab teadlikkust mineraalide maailmast läbi atraktiivse ekspositsiooni, töötubade ja perepäevade. Näitus „Loomade meeled“ sisaldab mitmekülgseid mängulisi interaktiivseid väljapanekuid ja „Kalade imeline maailm“ annab ülevaate inimese tegevustest vee-elustiku säilimise ja püsimajäämise nimel.

„Renoveeritud Eesti Loodusmuuseum taasavab uksed külastajatele sügisel. Meile on väga oluline, et iga muuseumikülastaja saaks meie juurest positiivse elamuse, inspiratsiooni ja innustust märgata meid ümbritsevat looduskeskkonda, võimalust esitada küsimusi ja leida neile vastuseid,“ ütles muuseumijuht Heidi Vilu. „Tänu KIK-i toetustele saab loodusmuuseum lisaks põnevatele näitustele korraldada ka loengusarju, teemapäevi ja keskkonnateadlikkust suurendavaid teatrietendusi,“ märkis Vilu.

Kokku rahastas KIK keskkonnateadlikkuse programmist 316 projektitaotlust kogusummas 2 292 007 eurot.

Keskkonnaprogrammis toimub aastas kolm taotlusvooru. Käimasolevasse teise vooru saab keskkonnateadlikkuse programmi taotlusi esitada kuni 15. augustini 2012.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on Eesti elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks teavitustööd ja edendades riiklikke õppekavasid toetavat keskkonnaharidust.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIK-st võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.