Täna avatakse Vaidas rekonstrueeritud reoveepuhasti. See tähistab kolm aastat kestnud Rae valla veemajandusprojekti valmimist, mida SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas enam kui 10,5 miljoni euroga. Raha selleks saadi Euroopa Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahenditest. Kogu projekti maksumus oli ligi 14,8 miljonit eurot ning sellesse panustas rahaliselt ka projekti elluviija AS ELVESO.

Projekt hõlmab Jüri alevikku ning Assaku, Lagedi, Karla, Pildiküla ja Vaida asulaid, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on nüüd võimalik liituda ligi 13 tuhandel inimesel, kelle joogivesi on puhtam, veekaod väiksemad ja surve ühtlasem. Reoveetorustike renoveerimise tulemusena väheneb oluliselt ka põhjavee reostuse võimalus.

„Rae valda investeeritud summa on tänaseks KIKi toel valminud veeprojektidest suurim,“ ütles KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. Tema sõnul on tegemist kuueteistkümnenda projektiga ning kokku on KIK ühtekuuluvusfondi vahenditest tänaseks rahastanud 73 veemajandusprojekti kogusummas 422 miljonit eurot.

Rae valla veemajandusprojekti raames rajati ca 40 km veetorustikke, 45 km kanalisatsioonitorustikke, 28 reoveepumplat ja 5 joogiveetöötlusjaama. Lisaks sellele rekonstrueeriti 7 km veetorustikke, 5 joogivee- ja 9 reoveepumplat ja üle 13 km kanalisatsioonitorustikku. Tööd teostas AS Nordecon.

Reoveepuhastuse süsteemi uuendamine toob lisaks Vaida elanikele kasu ka Jüri inimestele, sest ka Jüri aleviku reoveepuhasti muda komposteeritakse Vaida uues reoveepuhastis. Tänu sellele väheneb tunduvalt Jüri alevikus jääkmuda käitlemisest tingitud lõhn.

Lisaks veemajandusprojektile rahastas  KIK Rohelise Investeerimisskeemi raames Vaida aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimist. Need tööd lõpetati 2012. aastal.

"Viimaste aastatega on keskkonnavaldkonna kõige suurem ja igapäevaelus tajutavam kvaliteedihüpe toimunud veemajanduses. Lähiajal saame suurematele projektidele joone alla tõmmata ja sisuliselt öelda, et nii joogivee kui reovee puhastamise poolest on Eestis asjad korda saamas. Järgmise seitsme aasta jooksul on ELi eelarvest võimalik veemajandusse investeerida veel 144 miljonit eurot. See peaks võimaldama ka esimesest investeerimisringist maha jäänud omavalitsustes veemajanduse korda teha," ütles KIKi nõukogu esimees Keit Pentus-Rosimannus.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.  Kokku on KIKist kolmeteist aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.