SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Tallinnas keskkonnasäästliku trammiliikluse arendamist 18,9 miljoni euroga. Toetussumma on mõeldud trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimiseks ning raha selleks tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Kui Ühtekuuluvusfondist on keskkonnavaldkonna investeeringuid varasemalt toetatud veemajanduse ja jäätmekäitluse valdkonnas, siis säästva transpordi arendamiseks vahendab KIK toetust esmakordselt.

Tööde käigus uuendatakse üle kümne kilomeetri trammiteid, sealhulgas ehitatakse seitsesada meetrit uut trammiteed Ülemiste piirkonda ning renoveeritakse kuus veoalajaama. Tänu projektile vähenevad trammitaristu hoolduskulud ning luuakse eeldused  uute, keskkonnasõbralikumate trammide kasutuselevõtuks.

„Trammiga sõitjatele tähendab see mugavamat ja kiiremat liikumisvõimalust. Kui ühistranspordi kasutajate hulk autoga sõitjate arvelt kasvab, võidavad sellest kõik, sest linnaõhk on puhtam ja müra vähem,“ ütles KIK-i struktuuritoetuste ja laenude eest vastutav juhatuse liige Andrus Kimber.

Projekti lõpptähtaeg on 31. august 2015 ning KIK-i vahendatav toetus moodustab 83% kogu projekti maksumusest.

Trammiliin nr 4 ühendab Lasnamäed ja Tondi piirkonda Tallinna kesklinnaga ning on tähtsaimaks liiklemisvahendiks kesklinnas asuvate peatuste vahel.

2010. aastal kasutas liini 8,23 miljonit reisijat. Prognoosi kohaselt kasvab uute trammide ning infrastruktuuri parendamise koosmõjul trammikasutajate arv liinil 3% aastas ning CO2 emissioonid vähenevad summaarselt rohkem kui 52 tuhande  tonni võrra 20 aasta perspektiivis võrrelduna stsenaariumiga, kus trammid asendatakse sõiduautodega. Kui täna on trammide keskmine kiirus 14 kilomeetrit tunnis, siis uuendatud taristu ja uute trammide puhul võiks see tõusta kuni 20 kilomeetrini tunnis. See tähendab reisijatele selget ajavõitu.