Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu kinnitas avaliku konkursi tulemusena KIKi uueks juhatuse liikmeks Andrus Treieri.

Andrus Treier oli riigile kuuluva finantsasutuse KredEx eesotsas üle kümne aasta. Lisaks on ta töötanud juhi ja finantsjuhina erinevates ettevõtetes ning audiitori ja konsultandina rahvusvahelises ärinõustamise ettevõttes KPMG. Ta omab Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistrikraadi.

„KredExi pikaajalise juhina on Andrus Treieril väga hea kogemus toetusmeetmete rakendamisel,“ põhjendas KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler juhi valikut.

Andrus Treier sõnab, et KIK on Eesti keskkonna hoidmisel kandnud olulist rolli, kuid palju on veel vaja ära teha. „Tarvis on laia spektrit teenuseid, alates jätkuvast teavitustegevusest kuni spetsiifiliste nõuannete ja nutikate lahenduste pakkumiseni, et aidata projekte ressursitõhusalt ja jätkusuutlikult ellu viia. Usun, et suudan oma pikaajalise ja mitmekesise juhtimiskogemusega aidata KIKil seda ülesannet täita,“ kommenteerib Treier edasisi eesmärke, jätkates, et kahtlemata pakub KIK talle huvitavaid väljakutseid sedavõrd laiahaardelises valdkonnas. „Keskkonnavaldkond on tervikuna pidevas arengus ja muutumas päev-päevalt üha olulisemaks. Seda enam, et tegelikult me kõik oma igapäevaseid tegevusi tehes puutume kokku keskkonnaga.“

Andrus Treier asub KIKi juhataja ametikohale 1. jaanuarist 2019. Praeguse juhataja Veiko Kaufmanni tööleping lõpeb 31. detsembril 2018. KIKi juhataja ametikohale kuulutati välja avalik konkurss, kuhu laekus 38 avaldust. KIKi juhataja ametiaeg on kolm aastat.