KIKi keskkonnaprogrammi aasta esimesse taotlusvooru laekus 1170 taotlust kogusummas 60,04 miljonit eurot. Nii taotluste arvu kui ka taotluste summa poolest on tegemist viimaste aastate rekordiga.

Kõige enam esitati projekte keskkonnateadlikkuse valdkonnast - 671 taotlust summas 4,4 miljonit eurot, millest lihtsustatud korras menetletavaid taotlusi on 509 summas 2,1 miljonit. Suurimaid toetussummasid soovitakse veemajandusest: valdkonda esitati 101 taotlust kogusummas 25,8 miljonit eurot.

Maakonniti laekus enim taotlusi Harjumaalt ja Tartumaalt, vastavalt 184 ja 183 taotlust summades 8,5 miljonit ja 6,9 miljonit eurot.

Projektide rahastamisotsused tehakse juunis. Enne seda kontrollib KIK esmalt taotluste vastavust finantseerimise korrale ja toetuste andmist reguleeriva keskkonnaministri määrusele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused Keskkonnaministeeriumile, kus toimub nende sisuline hindamine. Lõpliku otsuse projektide rahastamise osas langetab KIKi nõukogu.

Eelmisel, 2015. aastal rahastas KIK keskkonnaprogrammi kahes taotlusvoorus kokku 944 projekti 45,8 miljoni euroga.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus.