Jällegi on käes aeg, mil KÜSK ja maavalitsused üle Eesti ootavad vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi raames taotlema toetust kogukonda ja elukeskkonda edendavate projektide elluviimiseks.

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on tugevdada kohalikku arengut ja kogukondade elujõulisust kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.  

Sellelgi korral saab toetust taotleda kahest meetmest:

·         Kogukonna arendamiseks

·         Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks

Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot. Rahalise omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele.

Rohkem teavet taotlemise korra, tingimuste ja taotlusvormide kohta saab www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop14-sygisvoor  ja peatselt algavatelt infopäevadelt.