Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) saabus soojamajanduse taotlusvoorude tähtajaks kokku 52 taotlust kogusummas 12 934 720 eurot. Rahastuse saanud projektid selguvad detsembris 2019.

  • Kliima
  • 16. september 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Suur huvi taotlusvoorude vastu näitab, et üle Eesti on endiselt olemas piisavalt amortiseerunud soojustorustikke ja katlaid, kust igapäevaselt rohkesti energiat õhku haihtub. Kuid õnneks on soojusettevõtetel ja kohalikel omavalitsustel soov ning tahe selles osas muutusi ette võtta,“ selgitab KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „Toetuse abiga saame suurendada energia kasutamise efektiivsust ning vähendada tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguseid.“

Soojustorustiku renoveerimiseks ja selleks täiendavate ühenduste loomiseks saabus kokku 34 taotlust kogusummas 6 453 731 eurot. Vooru eelarve on 5 miljonit eurot. Kaugküttekatelde renoveerimiseks laekus 18 taotlust kogusummas 6 480 989 eurot. Selle vooru eelarve on 4 miljonit eurot. Taotlema olid oodatud soojusettevõtjad, kohalike omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Kõige enam taotlusi saabus Harjumaalt (11),  Pärnumaalt (6), Tartumaalt (6), Viljandimaalt (6) ja Lääne-Virumaalt (5).

Toetust jagatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning projekte toetatakse meetmest „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”, mille töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Endiselt on KIKis Euroopa Liidu struktuurivahenditest avatud taotlusvoorud kohalikele omavalitsustele soojamajanduse arengukavade koostamiseks ning hoone omanikust juriidilistele isikutele, soojusettevõtjatele ja korteriühistutele lokaalküttele üleminekuks. Samuti saavad korteriühistud küsida toetust riigisisesest keskkonnaprogrammist kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks.