Tallinna linnavalitsus määras ametlikud kohanimed Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala pinnavormidele ja metsadele.

Tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja kooskõlas teemaplaneeringuga „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“ määrati Nõmme, Mustamäe ja Kristiine linnaosas paiknevate mägede nimedeks Hüppemägi, Lamemägi, Kõrgepea mägi, Vanaka mägi ja Nõmme mägi. Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis paiknevad metsad said nimeks Hüppemäe mets ja Rõõmuallika mets ning samas piirkonnas paikneva nuka nimeks sai Kõrgepea nukk. Nõmme ja Mustamäe piiril paiknev org nimetati Lameoruks.

Hüppemägi on Mustamäe osa Kõrgepea mäe ja Hundikuristiku vahel. Nimi on tulnud mäe kõrgemale kohale rajatud suusahüppetornide järgi. Mustamäe ja Kristiine linnaosa piirimaile jääv Lamemägi on lamedama nõlvaga Mustamäe osa võrreldes kagusse jääva järsunõlvalise Vanaka mäega.

Kõrgepea mägi on Mustamäe kagupoolseim ja kõrgeim osa. Selle kõrgeim koht (64,6 m) on ühtlasi Tallinna kõrgeim looduslik koht. Mäe järgi on nimetatud ka Kõrgepea karjamõis, mille hoonet tuntakse nüüd rohkem Glehni lossina. Nimi esineb juba 19. sajandi kaartidel.

Vanaka mägi ulatub Ehitajate teest Rahumäe kalmistuni (Rahumäeni). Nimi on tulnud mäe kõrgemal kohal asunud vana suusahüppetorni järgi, mida pärast uue torni valmimist Hüppemäel hakati kutsuma Vanakaks.

Nõmme mägi on Mustamäe osa Ehitajate teest Hundikuristikuni. Mäe kõrgeim koht (61.7 m) asub Nõmme keskusega kohakuti. Kõrgepea nukk on Kõrgepea mäe märkimisväärne Mustamäe astangu joonest eenduv osa, mis on saanud tuntuks kui Haabersti, Harku ja Jälgimäe mõisa ning Tallinna piiride kokkupuutekoht. Lameorg on lamedama põhjaga org Vanaka mäe ja Lamemäe vahel.

Hüppemäe mets on osa Mustamäe metsast Hüppemäel ja selle jalamil. Metsaala jääb nii Mustamäe nõlva peale kui ka nõlva alla ning nimele iseloomulikult on suur osa metsa kasutusest seotud Mustamäe nõlval paiknevate suusahüppetornidega ning sinna juurde kuuluvate rajatistega.

Rõõmuallika mets asub Mustamäe nõlva all Glehni parkmetsast põhjas ning on osa Mustamäe metsast Kõrgepea mäe allikalisel jalamil. Nimi on tulnud Rõõmuallika kui metsa tuntuima loodusobjekti järgi ning metsa puhkeala moodustab valdavalt Nõmme Spordikeskuse territoorium koos sinna juurde kuuluvate suusaradadega.

Enne linnaosa valitsuste kooskõlastamist küsiti kohanimede määramise kohta arvamusi ja ettepanekuid ka Nõmme Tee Seltsilt ja Nõmme Heakorra Seltsilt, kes omapoolseid arvamusi ega ettepanekuid ei esitanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus ja Mustamäe Linnaosa Valitsus on nimekomisjoni ettepanekud kooskõlastanud. Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on käesolevast kohanime määramise eelnõust teavitatud ka avalikkust.