Eelmise aasta keskpaigast on sagenenud teated puuduvate tänavasiltide kohta Nõmme linnaosas. Aasta jooksul on linnaosavalitsus tellinud ligi 500 uut tänavasilti. Ei saa välistada, et osa kadunud siltidest leiab tee metallikokkuostu.

Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul võivad siltide kadumisel olla erinevad põhjused. „Tihti on need tingitud ka sellest, kui elanikud vahetavad välja oma piirdeaia ning töö käigus kaob silt ära. Kindlasti eksisteerib ka seltskond inimesi, kes mingil põhjusel sildi endaga kaasa viivad. Kutsun elanikke üles tänavasiltide ümber toimuvast kahtlasest tegevusest teatama. Viimase aasta jooksul on uute siltide tellimine maksma läinud ligemale 3500 eurot,“ täpsustas Terik.

Ühe suurima vanametalli kokkuostja Kuusakoski AS-i Eesti ostujuht Toomas Kollamaa rääkis, et teeviitade kokkuost on Eestis seadusandja poolt keelatud. „Kuusakoski lähtub oma tegevuses seadusest ning üldisest heast tavast ning tänavasilte ja teeviitasid ei osta. Samuti ei ole me täheldanud, et tänavasilte oleks viimase aasta jooksul meile soovitud müüa,“ selgitas Kollamaa.

Tänavasildid on valmistatud kahe millimeetri paksusest tsinkplekist. Nõmmel on väljakujunenud värvilahenduseks valge ja roheline - tänavasildid on rohelisel taustal valge kirjaga ning maja numbrimärgid valgel taustal rohelise kirjaga.