Pilliroo tn 7 roheala Nõmmel vajab Sinu abi, et pääseda hävingust. Kuna loodusväärtused ja kogukonna tugev sooviväljendus ei ole siiani olnud piisav argument, et säilitada riigi omanduses olevat ilusat 4,75 ha metasaala Nõmmel, siis vajame kõigi inimeste häält, kes loodust väärtustavad ja ei soovi, et kogu rohelus kinnisvaraarendajate poolt betooniks ja asfaldiks muudetakse.

Selleks palun anna toetusallkiri Petitsioon.ee keskkonnas http://petitsioon.ee/pilliroo-tn-7-roheala/ ja jaga seda infot ka oma tutvusringkonnas. Julgemad ja tublimad on oodatud sellel teemal oma arvamust avaldama koosolekutele 21. ja 22. novembril ning 28. ja 29. novembril Nõmme Majas, Valdeku tn 13 (sissepääs külguksest), II korruse aulas algusega kell 18:00.

Täpsemalt teemast:

Nõmme üldplaneeringuga soovitakse määrata Pilliroo tn 7 roheala „rohevõrgustiku arengualaks“, mis sisuliselt tähendab elamumaad. Avaliku väljapaneku ajal, 2017. a suvel, on esitatud kogukonna liikmete nimel koos 200 toetusallkirjaga pöördumine Pilliroo tn 7 roheala säilitamiseks olemasoleval kujul. Aga kahjuks on siiani Maa-ameti poolt tõstetud kõrgemale riigi huvi teenida kiiret tulu antud maa müügist kui kogukonna soov säilitada loodusväärtusi. Metsa raiumisega hävitatakse ala looduslik keskkond ja rohevõrgustiku sidusus, mille tõttu ei saa antud ala enam kasutada sealsed loomad ega kogukond.

Pilliroo tn 7 kinnistu puhul on tegemist riigi omandisse kuuluva metsaalaga, mis on elu- ja toitumispaigaks paljudele loomadele. Tihti on näha antud alal metskitsi toitumas ja rebaseid seiklemas. Ringi lendavad nahkhiired ja pesitsevad erinevad linnud. Samuti kulgeb piki roheala idapoolset külge metsasiht, kus on tore jalutada.

Veskimöldret, mille piiril on ka Pilliroo tn 7 kinnistu, reklaamitakse kui elukeskkonda, mis on piisavalt lähedal, ent parajalt kaugel. Äripäeva selle aasta mais ilmunud artikli kohaselt võivad Veskimöldre elanikud nautida männimetsa lõhnu ja hääli, jalutuskäigul kohata jänest või rebast, korjata oma krundilt koogi jaoks marju ning piruka ja kastme jaoks seeni või metsaradadel lihtsalt sportida. Kurb tõsiasi on aga see, et mida rohkem otsitakse ka nüüd aastaid (ja isegi ligi aastakümneid!) hiljem võimalusi kuskile olemasolevale rohealale järjekordne ports eramuid püsti panna, siis ei ole tegemist enam selle algselt lubatud elukeskkonnaga ja kohtumine metsaasukatega muutub aina ebatõenäolisemaks ja ka metsasaaduste säärane tarbimine on samuti küsitav. 
Selle asemel, et rohealasid täis ehitada, peaksime arendama hoopis jäätmaid, sest ehitustegevust tuleb soodustada seal, kus see lisab paigale uut väärtust, mitte ei kahjusta olemasolevat.

Palun toeta ka Sina roheala säilitamist, et loodusest ja kogukonna arvamusest ei sõidetaks järjekordselt teerulliga üle! Üheskoos ehk saame näidata, et loodus linnakeskkonnas on väärtus, mis vajab kaitset täisehitamise eest!