RMK lõpetab tänasest jahiteenuse pakkumise enda poolt hallatavatel jahimaadel ning annab kuus jahipiirkonda edaspidi rendile avalike enampakkumiste korras.

Muudatus RMK töökorralduses jõustus samaaegselt käesoleva jahihooaja lõppemisega. RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul tehti vastavasisuline otsus, kuna jahimajandus ei suuda ennast omal käel ära majandada ning ka riigil pole põhjust jahituristidele teenuse osutamise eest peale maksta. 

„Jahipiirkondadest moodustatakse looduslikes piirides väiksemad jahialad ning huvilistel on võimalik konkureerida üheaastaste jahipidamis- ja ulukihooldetööde lepingute saamiseks,” selgitas Kallas asjade edasist käiku. Kokku puudutab muudatus 4% riigi jahimaadest ehk ligikaudu 150 000 hektarit. 

Edukas kogemus olemas

Seesugust jahipidamise korraldamist on varem edukalt katsetatud juba kahel aastal RMK Kilingi-Nõmme ja Anguse jahialadel. „Pakkumistulemused annavad adekvaatse pildi jahimeeste vajadustest ja võimalustest riigimaad tasu eest jahipidamiseks kasutada,“ ütles RMK jahimajanduse osakonna juhataja Kalev Männiste.

Männiste sõnul kaasneb jahipiirkondade rendileandmisel ulukite küttimise loaga samuti kohustusi, mistõttu on ka edaspidi tagatud jahikorralduskavast tulenevate kohustuste täitmine. Lisaks suurulukitele tuleb nõuete kohaselt küttida ka väikekiskjaid ja kopraid ning teostada ulukihooldustöid ja lisasöötmisi.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul lähtub jahindusalane tegevus aga edaspidi eelkõige maaomaniku ning metsakasvataja huvidest. Jahinduse eest vastutab RMK metsahalduse tegevusvaldkond ning igas metskonnas esindab RMK jahindusalaseid huve metsaülem.

Eesmärgiks liigirikkuse säilitamine

“Meie eesmärgiks on looduse liigirikkuse ning rohkearvuliste ulukipopulatsioonide säilimine, tagades samas ülemääraste metsakahjustuste ärahoidmise metsade uuendamisel ja kasvatamisel,” ütles Kallas.

Selleks, et metsakasvatajate ja jahimeeste vahel tekiks sellekohane ühine arusaamine, on Eesti Jahimeeste Selts ja RMK moodustanud spetsiaalse töörühma.

“Loodame välja töötada lepingu, mis sõlmitakse RMK ja riigimaa jahindusliku kasutaja vahel ja mis kaitseks mõlema osapoole huvisid,” lausus Kallas.  

Enampakkumised kuulutatakse välja ning loodetakse läbi viia enne uue jahihooaja algust 1. juunil.