Mai keskel korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuue jahipiirkonna suulised enampakkumised, mille käigus läheb müüki 639 suuruluki jahiluba. Enampakkumise käigus müüdud lubade jahipidamiskoht antakse jahiseltskonna kasutusse üheks hooajaks.

Jahilube müüakse enampakkumise korras paketina kindlaksmääratud piiridega jahipiirkonna osale (jahialale). Müüki tulevad sõralistest suurulukite load, mille ostuga kaasneb ulukihoolde kohustus, kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumine ning väikekiskjate ja arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus.

Enampakkumist korraldades eeldab RMK, et kasutuses olevate jahipiirkondade eramaal peetakse jahti ainult maaomaniku nõusolekul. Sellistel juhtudel tekib maaomanikel selle eest, et nad oma jahimaad kasutada lubavad, teenimisvõimalus. RMK jagab maaomanikega enampakkumise tulud proportsionaalses mahus maa pindalaga.

Enampakkumise osalustasu on 5 eurot ning osaleda saavad kõik jahimehed, kes omavad Eestis kehtivat jahitunnistust ja jahirelva luba.

Anguse, Nõva ja Väätsa jahipiirkonna jahialade jahilubade enampakkumine toimub esmaspäeval, 16. mail Tallinnas, Viljandi mnt 18b, RMK peahoone I korruse suures saalis algusega kell 12.00.

Jäärumetsa, Kilingi-Nõmme ja Kuressaare jahipiirkonna jahialade jahilubade enampakkumine toimub teisipäeval, 17. mail Pärnumaal Paikusel, Paide mnt 14, RMK Edela regiooni suures saalis algusega kell 12.00.