Kui sinu missiooniks on leida viise, kuidas saada rohkemaid inimesi käituma keskkonda hoidvamalt, siis tule osale tiimiga novembris toimuval 3-päevasel Rohekäitumise müksatonil Tallinnas!

 • Bioneeri uudised
 • 25. september 2023
 • Foto: Puhtakspestus prügikotid Mustamäel / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Mis?

 

Müksaton on häkatoni-laadne formaat, kus asutusteülesed tiimid uurivad kolme päeva jooksul süvitsi inimeste käitumist mõjutavaid tegureid ning otsivad võimalusi nende muutmiseks. Müksatonil keskendume indiviidide igapäevasele käitumisele järgmistes valdkondades:

 • Elurikkuse toetamine 
 • Energiatarbimise vähendamine 
 • Keskkonnasäästlik liikuvus
 • Liha söömise vähendamine
 • Toiduraiskamise vähendamine
 • Asjade kasutusea pikendamine
 • Pakendite vähendamine ja liigiti kogumine

 

Kes? 

 

Ootame osalema probleemiga seotud mitmekesiseid ja motiveeritud 5-7 liikmelisi tiime. Ideaalset meeskonda juhib probleemi omanik avalikust sektorist ning sinna on kaasatud seotud osapooled erinevatest rollidest ja asutustest. Tiimi peaks kuuluma vähemalt üks selline osapool, kes on sama probleemiga silmitsi ning valmis lõpplahendust katsetama - kohalikud omavalitsused, ametid, partnerorganisatsioonid jt.  Näiteks, kui teemaks on laste igapäevane liikumine, võiks heaks partneriks olla mõned konkreetsed koolid. 
Tiimi võivad kuuluda ka era- ja kolmanda sektori esindajad.  

NB! Tiimiliikmed peaksid saama aktiivselt panustada kõigil kolmel Müksatoni päeval, ainult nii on võimalik tulemusteni jõuda.

 

Kus ja millal?

 

Müksatoni pall läheb veerema 1. novembril ning jätkub 21. ja 22. novembril. Esimese ja teise Müksatoni päeva vahele jääval ajal tuleb kõigil osalejatel teha iseseisvat tööd probleemi mõistmisega – valmistame teid selleks ette! 

Müksaton toimub Regionaalministeeriumi saalis (Lai tn 41, Tallinn). 

 

Milline on Müksatonil puremiseks hea probleem?

 

 • on seotud ühega eeltoodud 7 käitumisest
 • kirjeldab käitumuslikku probleemi, mitte lahendust 
 • on piisavalt konkreetse fookusega

Näiteks, kuidas teha nii, et inimesed rohkem korduskasutatavasse topsi kohvi ostaksid? Kuidas teha nii, et Eesti mehed iga päev liha ei sööks? Miks korterites elavad inimesed bioprügi ei sorteeri? Kuidas harjutada inimesi talvel madalama toatemperatuuriga? Miks ei ole jalgratas Tallinnas aastaringne liiklusvahend?

 

Kuidas?

 

Müksatoni korraldab avaliku sektori innovatsioonitiim kaasates käitumisteadlasi ja eksperte. Osalejatele on abiks arutelude juhid, mentorid ja eksperdid erinevatest valdkondadest. Müksatonil osalemine on tasuta. Turgutame osalejaid päeva jooksul kohvi ja suupistetega, et vaim terve Müksatoni kestel terav püsiks!

 

Mis on Müksatoni tulemus?

 

Kõik tiimid saavad:

 • värske pilgu oma teemale
 • käitumisteaduste tööriistade kasutamise kogemuse, mida ka hiljem töös rakendada
 • parema raamistiku mõistmiseks, millised on võimalused ja valikud kestliku käitumise toetamiseks
 • inspiratsiooni maailma näidetest
 • koos käitumisteadlastega mõelda välja ning arendada uusi ja nutikaid lahendusi

Müksatoni eesmärk on, et iga tiim jõuab kolme päevaga käitumisteadustel põhineva lahenduseni, mille katsetamist saab kohe asuda
ette valmistama.

REGISTREERIMISE TÄHTAEG: kolmapäev, 11. oktoober.

Anname hiljemalt 23. oktoobriks teada, millised u 10 tiimi pääsesid Müksatonile. 

Müksatoni korraldab Riigikantselei