Mittetulundusühing Ökomeedia esitles täna laiemale avalikkusele uut säästva ja tervikliku elustiili portaali Bioneer.ee, mille missiooniks on edendada elanikkonna keskkonnateadlikkust ja vähendada koos oma lugejatega eestimaalaste ökoloogilist jalajälge. Esitlusel andsid portaali tegijad ka bioneeri vande, millega kutsutakse liituma kõiki inimesi. 

MTÜ Ökomeedia juhatuse liige ja Bioneer.ee juht ehk bioneerijuht Rasmus Pedanik ütles, et tõuke sõltumatu ning apoliitilise keskkonnainfo portaali loomiseks andis eestimaalaste kasvav huvi keskkonna- ja ökotemaatika vastu. “Idee sõltumatu keskkonnainformatsiooni levitamiseks kaasaegses Interneti-väljaandes sündis Eestimaa Looduse Fondis. Idee sai teoks uue MTÜ baasil, sest leidsime mõttekaaslasi ja toetajaid, kes valutavad südant samade teemade pärast,” ütles Pedanik. “Oleme bioneerid ja püüame saada ise teadlikumaks ning jagada meid ümbritsevaid teadmisi kõigi huvilistega.” 

Uus portaal hakkab vahendama peamiselt keskkonda, tarbimist ja tervist puudutavaid teemasid ning seoseid nende valdkondada vahel. Portaal on mõeldud kõigile inimestele, kellel on tärkav huvi keskkonna ja ökotemaatika vastu. Bioneer.ee tahab kujuneda arvamusplatsiks erinevatele ideedele, mis aitaksid kaasa loomulikuma ja terviklikuma eluviisi saavutamisele. Keskkonna- ja tervikliku elustiili mõtete kandjana soovib Bioneer olla eelkõige kui ühiskonna sõbralik valvekoer, pigem isegi juhtkoer, kes aitab astuda esimest sammu ühiskonna säästlikuks saamisel ja "roheliseks" olemisel. Bioneeri.ee on konstruktiivne, positiivne, teistmoodi teemade avaja. 

 

Rasmus Pedanik ütles säästliku eluviisi portaali vajadust kommenteerides, et tööstusriikide ehk moodsa tarbimisühiskonna praegune eluviis ei ole jätkusuutlik. “Inimkond ületas maakera taastumisvõime piiri juba 1980ndatel aastatel. Me tarbime looduse poolt pakutavaid ressursse 20% rohkem kui loodus suudab taastoota, seepärast on inimese enda huvides olla teadlik nendest teemadest,” lausus ta ning lisas, et ka Eesti meedias on hakatud üha rohkem kirjutma keskkonna teemadel.  

 

Inimeste eluviisi hakkab lähitulevikus mõjutama üha suurenev globaane energiavajadus, fossiilsete kütuste kallinemine, inimpopulastiooni jätkuv kiire kasv, toiduhindade tõus, globaalsed kliimamuutused ja teised keskkonnaprobleemid. Bioneer.ee soovib vahendada ja selgitada keskkonnaprobleemide olemust ja nende mõju meie eluviisile. Kuigi keskkonnatemaatika on äärmiselt keeruline, komplitseeritud ja oluline, üritab Bioneer.ee mitte mängida emotsioonidel ja lähtuda teaduslikest tõestustest. 

 

Bioneer.ee on MTÜ Ökomeedia esimene suurem projekt. Portaali kaasrahastavad hetkel Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Riigimetsa Majandamise Keskus. Portaali edukaks toimimiseks aitavad kaasa Heateo Sihtasutus, loovagentuur Maailm, reklaamibüroo Vanzetti, IT-firma Wiseman Interactive, Go Koda ning mitemd tuntud ökofirmad.  

 

Portaali tegevtoimetaja on Katrin Jõgisaar, kes töötas enne bioneeriks hakkamist OÜ Looduspere ostujuhina. Katrinil on geoökoloogia bakalaureuse kraad ja ta harrastab ka ise ökoeluviisi.  

 

Bioneerjuht ja asutaja Rasmus Pedanik on lõpetanud Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni osakonna suhtekorralduse eriala ning õpib hetkel Tartu Ülikooli semiootika ja kulturoloogia magistrantuuris biosemiootikat. Enne bioneeriks saamist töötas ta Eestimaa Looduse Fondis.  
 

Mittetulundusühing Ökomeedia asutati 2006. aastal Rasmus Pedaniku ja Toomas Trapido poolt, et edendada eestimaalaste keskkonnateadlikkust ja terviklikku elustiili. 
Bioneeri üritus
Pildil: Vastsed bioneerid nautimas ökoporgandit.
 

Bioneer.ee esitlusel andtud bioneeri vanne: 

BIONEERI PÜHALIK TÕOTUS

(saluuti pole vaja!) 

Mina, bioloogiline pioneer, tõotan oma kaasmaalaste ees, et seisan kindlalt ökoloogilise tasakaalu säilimise eest. Tõotan elada ja õppida nii, et saaksin planeedi Maa vääriliseks asukaks. Tõotan saada (keskkonna)teadlikuks. Armastan, austan ja kaitsen vaimset ning bioloogilist mitmekesisust. Ma ei viska maha prügi ega tekita vaimset prügi. Ma ei osta asju, mida mul ei lähe vaja ega tooda asju, mida keegi ei vaja. Ma suurendan oma vabadust säästmise läbi. Käitudes väärikalt säästan loodust, energiat, teisi ja ennast. Lahkudes kustutan tule!