Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus ettevõtete ressursitõhusate investeeringute teise taotlusvooru kokku 91 taotlust kogusummas 40 432 323 eurot. Kõik toetuse saajad selguvad hiljemalt novembrikuuks.

  • Majandus
  • 5. september 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhi Antti Toomingu sõnul on kaks taotlusvooru näidanud, et ettevõtete huvi suurendada oma ressursitootlikkust kõikvõimalike innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu on väga suur. „Eriti toon välja huvi väikeprojektide toetuse vastu, kuhu tuli 59 taotlust. Seetõttu avame juba oktoobris uue vooru, kuhu ootame lisaks mäe- ja töötleva tööstuse ettevõttetele toetust taotlema ka neid, kelle EMTAK kõrvaltegevusala on mäe- või töötlev tööstus ning selle müügitulu moodustab vähemalt 20% kogu ettevõtte omast,“ selgitab Tooming uue vooruga kaasnevaid muudatusi, jätkates, et lihtsustub ka investeeringutoetuse aluseks oleva ressursiauditi jaoks toetuse taotlemine, kuna viime selle ühikuhinna peale. „Avame taas kaks vooru – nii suurtele projektidele kui ka väikeprojektidele,“ lisab ta.

Tänaseks on KIKist investeeringutoetuse teisest voorust positiivse otsuse saanud juba 47 ettevõtet kogusummas 17,45 miljonit eurot. Näiteks investeerib rõivafirma Tallinn Dolls OÜ toetuse riiete 3D prototüüpimise tarkvarasse ning AS Reideni Plaat soetas katuste, välisseinte ja põrandate soojustamiseks kasutatavate EPS-plaatide tootmiseks mõeldud vana eelpaisutusmasina asemel uue ressursitõhusama masina. Lubjakivikillustiku tootev AS Kaltsiit hankis sõela ja hübriidekskavaatori ning liiva ja kruusa kaevandamise, teede remondi ja hooldustöödega tegelev OÜ Moreen paigutab toetuse tootmisliini ja seda teenindava tehnika välja vahetamisse uuenduslike ja ressursse säästvamate seadmete vastu. Liimpuidutootja Palmako AS võttis Kavastus asuvas liimpuidu tsehhis kasutusele innovaatilise tootmisliini, mis muudab tootmise senisest efektiivsemaks ja tootevaliku suuremaks.

Investeeringutoetuste eesmärk on suurendada ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu, sealhulgas parimad võimalikud lahendused tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse. Väikeprojektide puhul on maksimaalne toetuse summa 200 000 eurot, suurtel on see kuni 2 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Investeeringuprojektide eelduseks on asutuses tehtud ressursikasutuse analüüs (ressursiaudit), mille tarbeks saab samuti KIKist toetust taotleda.

Rohkem infot leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Aire Arike-Trutinilt (aire.arike@kik.ee, 6 274 186). Ressursitõhususe investeeringu ja auditi projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium.