Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas aasta viimasel koosolekul rahastada 462 keskkonnaprojekti kogusummas üle 425 miljonit Eesti krooni. Kõige rahamahukamad projektid on jätkuvalt veemajanduse valdkonnas ning kõige enam projekte toetatakse keskkonnateadlikkuse ja –hariduse valdkonnas, teatas KIK.

"Tehtud otsustes ja mahtudes erilisi üllatusi ei ole," leiab keskkonnaprogrammide üksuse juht Heiko Põdersalu. "Jätkuvalt on taotlemisaktiivsus ja sellest tulenevalt ka meie toetusmahud madalamad kui mõne aasta eest, kuid õnneks on näha juba paranemismärke ning loodetavasti toob järgmine taotlusvoor juba suuremal hulgal taotlusi." Kõiki rahastatud projekte näeb KIKi kodulehel.

Nõukogu kinnitas keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks 15. veebruari 2011, kuid agarail taotlejail ei tasuks veel taotlusvormi täitma asuda. "Uuest aastast on tulemas kaks muudatust, millest üks on mõnevõrra tavapärasem ehk muutmisel on toetuste jagamist koordineeriv määrus ja finantseerimise kord," selgitab Põdersalu. Teine muudatus puudutab taotlemise viisi. Nimelt valmib aasta lõpuks keskkonnaprogrammi uus andmebaas ning tänu sellele läheb keskkonnaprogramm uuest aastast täielikult üle elektroonsele taotlemisele.

"Uue programmi, mille nimeks läbi KIKis korraldatud konkursi sai KIKAS, loomine on kestnud juba tubli aasta ning kõik märgid viitavad, et järgmise vooru saame korraldada juba elektroonselt," rõõmustab Põdersalu. "Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli tabeli täitmise, printimise ja postitamise asemel tuleb end sisse logida meie süsteemi ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – KIKASes läbi viia. See aitab kokku hoida aega, sest projektide menetlemine muutub kiiremaks ning samuti on see tunduvalt keskkonnasõbralikum, sest meie rahastustegevusega seotud paberite hulk on hirmuäratavalt suur." Uus andmebaas avaneb 17. jaanuaril 2011.

Keskkonnatasudest rahastatavasse keskkonnaprogrammi suvisesse taotlusvoor laekus kokku 643 taotlust, millest vastavaks tunnistati ning sisulisse hindamisse saadeti 611. Keskkonnaprogrammi projektide sisulise hindamisega tegeleb üldjuhul Keskkonnaministeerium, kus on iga valdkonna jaoks moodustatud hindamiskomisjon. Ainsa erandina hindab KIK koostöös kohalikest partneritest moodustatud komisjoniga maakondlikke keskkonnateadlikkuse taotlusi.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.