Tallinna Jäätmekeskus viib läbi avatud hankemenetlusega riigihanget, mille eesmärk on jäätmemahutite ostmine Tallinna neljale kalmistule.

  • Jäätmed
  • 26. jaanuar 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Viimane aeg on kaasajastada Tallinna kalmistute jäätmemajandus, sest praegu on kalmistutel kasutusel ikka ajast ja arust vanad konteinerid. Jäätmete liigiti kogumine kalmistutel on selliste aegunud mahutitega pea võimatu“, ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova mahutite hanget kommenteerides.

Edukaks kuulutatud pakkuja peab tarnima uued mahutid Liiva, Rahumäe, Hiiu-Rahu ja Pärnamäe kalmistutele. Kokku soovitakse osta  554 mahutit suurusega 240 liitrit ja 1140 mahutit suurusega 600-660 liitrit. Suuremate rohelist värvi mahutite otsarve on haljastusjäätmete kogumine, väiksemad, halli värvi mahutid on kavandatud aga segaolmejäätmete -  hauaküünalde, kilekottide jms kogumiseks.

Uued mahutid annavad võimaluse oluliselt parandada kalmistute jäätmekorraldust. Mõistlik on  jäätmete liigiti kogumine just nende tekkekohas, sest see annab parema võimaluse taaskasutuseks. Haljastusjäätmete rohelised konteinerid tuleb tühjendada nii, et nende sisu saab viia Pärnamäe jäätmejaama kompostimiseks ette nähtud väljakule. Segaolmejäätmete halli värvi mahutite sisu käideldakse aga eraldi ja nende sisu viiakse selleks ette nähtud käitluskohta.

Mahutitele on esitatud ka ranged kvaliteedinõuded. Jäätmemahutid peavad olema uued, ilma reklaamideta ja neile peab olema pressitud logo „Tallinna kalmistud“ selleks, et neid eristada tavalistest jäätmemahutitest. Mahutite materjal peab olema kõrge vastupidavusega, samuti peavad nad olema pealt avaneva lameda kaanega. Pärast edukaks kuulutamist on võitnud ettevõttel kohustus täita tellimus kahe kuu jooksul.