Tallinna linnavolikogu võttis neljapäevasel istungil vastu uue Tallinna jäätmehoolduseeskirja, mille üks eesmärk on Tallinnas toimuvatel avalikel üritustel üle minna korduskasutatavatele nõudele.

Tallinna linn kannab käesoleval aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Selle raames soovib linn viia ellu ka muutusi, et Tallinn ja linnas toimuv oleks keskkonnasäästlikum. Alates 1. juunist 2023 on enamikul Tallinnas toimuvatel avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates ning kasutada üksnes korduskasutatavaid söögiriistu. 1. jaanuarist 2024 kehtib nõue kõigile avalikele üritustele, suurusest olenemata. Lubatud on ühekordsed joogikõrred, segamispulgad ja kokteilikaunistused, mis ei koosne plastist (sh biopõhisest plastist), oksüdantide toimel lagunevast plastist või biolagunevast plastist.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm sõnas, et korduskasutusnõudele üleminek vähendab oluliselt sündmuste keskkonnajalajälge. “Seeläbi jääb tonnide viisi prügi tekitamata. Toodete võimalikult pika kasutusea ja taaskasutuse võimaluste poole peaksime liikuma laiemalt kõigis valdkondades. See on vaid üks, aga see-eest oluline samm keskkonna heaks,” lisas Vimm.

Korduskasutatavatele nõudele ülemineku eesmärk on parandada inimeste jäätmealast keskkonnateadlikkust, vähendada avalikel üritustel tekkivate jäätmete kogust ja prügistamist ning edendada ringmajanduslike ärimudelite teket, luues nõudluse korduskasutussüsteemide järele. Jäätmetekke vähendamise teel vähendatakse ka keskkonda (sh merekeskkonda) sattuvate jäätmete hulka ning aidatakse saavutada Tallinna jäätmekava 2022–2026 eesmärke.

Alates 1. jaanuarist 2024 on avalikel üritustel kogu Eestis lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Lisaks on Euroopa Liidus väljatöötamisel direktiiv, mille eesmärk on toitlustussektoris kaasamüüdava söögi ja joogi järkjärguline pakendamine ühekorrapakendite asemel korduskasutuspakenditesse. Ühekorranõude- ja söögiriistade keelustamine Tallinna avalikel üritustel teeb toitlustussektorile edaspidi korduskasutusnõudele ja -söögiriistadele ülemineku hõlpsamakas.

Avalikel sündmustel üksnes korduskasutatavate nõude kasutamine muutub kohustuslikuks ühel külastuspäeval vähem kui 30 000 külastajaga avalikul üritusel alates 1. juunist 2023, ühel külastuspäeval 30 000 ja enam külastajaga avalikul üritusel alates 1. jaanuarist 2024. Sel aastal toimuvate 30 000 ja enama külastajaga ürituste korraldajatega on Tallinna linn suhtluses, et ka neil võetaks kasutusse täiendavaid jäätmeteket vähendavaid meetmeid.