Kolmapäeval, 23. septembril algusega kell 15 toimub Kultuurikatlas „Tallinna Energiapäev 2020: Kliimasoojenemine ja säästlik tegutsemisviis“, mida korraldatakse Euroopa säästva arengu nädala (ESDW 2020) raames. Huvilised on oodatud end üritusele registreerima ning olulistel teemadel kaasa rääkima.

  • Energeetika
  • 21. september 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on linnastumise, suureneva energiatarbimise ja kliimamuutuste teemadega tõenäoliselt kokku puutunud iga Eesti inimene. „Linnadel on selles täita järjest olulisem roll, sest tiheasustusaladel on palju inimesi ja suur energiavajadus. Stabiilne kodusoojus, kindel elektrivarustatus ning sujuv transport on linnakeskkonna lahutamatud osad, mille olemasolu ja vajalikkust paneme tähele üksnes tõrgete korral,“ sõnas Klandorf. „Nii on meie kanda ka suur vastutus looduse ees ning oluline on igaühe panus. Kliimamuutustega kohanemise ning energiasäästuga saab igapäevaselt tegeleda nii kogukonna, korteriühistu kui ka üksikisiku tasandil.“

„Kliimamuutused panevad üha rohkem inimesi ja ettevõtteid seadma eesmärke ökoloogilise jalajälje vähendamisel. Üks praktilisemaid viise on tegelda hoonete energiatõhususega. Selleaastase energiapäeva fookusesse olemegi tõstnud ressursitõhususe ning kliimamuutustega  kohanemist soosivad säästlikud tegutsemisviisid,“  ütles energiapäeva korraldaja Pille Arjakas Tallinna Energiaagentuurist. „Tallinna Energiapäeval arutleme parema tulevikuvisiooni ning praktiliste näpunäidete üle, sest iga väiksemgi toetav tegevus loeb ja annab oma panuse ning lõpuks säästab ka raha.“

Päeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, seda saab teha kuni 22. septembrini. Kõigile registreerunutele saadetakse ülekande link.

Tallinna Energiapäeva veebiseminari ajakava

15.00–15.10    Sissejuhatus energiapäeva. Moderaator Pille Arjakas, Tallinna Energiaagentuur
15.10–15.40    Kliimamuutuste leevendamine. Marek Strandberg, Tallinna Energiaagentuur
15.40–16.10    Kaugküte ja -jahutus aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge. Andres Veske, Utilitase kaugkütteettevõtete juht
16.10–16.40    Korras soojussõlm tagab energiasäästu. Toomas Laur, OÜ Efipa juhataja
16.40–17.10    Kliimamuutustega kohanemine. Maila Kuusik, Tallinna Energiaagentuur
17.10–17.40    Looduspõhised sademeveelahendused. Gen Mandre, Eesti Maaülikool
17.40–18.00    Küsimused-vastused, päeva kokkuvõte. Moderaator

Energiapäeva korraldavad Tallinna Energiaagentuur, energiakontsern Utilitas ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing. Tallinna Energiaagentuur tegeleb linna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise planeerimisega ning kogukonna energiakasutuse säästmise ja mõistliku kasutamise suunamisega. Üle-eestiline soojusenergiaettevõte Utilitas on juba aastaid investeerinud jätkusuutlikkusse energeetikasse, et tagada kodudes keskkonnasõbralik ja püsiv soojusenergiaga varustus ning kodumaine taastuvelekter. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tegeleb kaugkütte kui keskkonnasõbraliku energiavarustuse viisi tutvustamise ning edendamisega.