Jalakasurma leviku piiramiseks algavad järgmisel nädalal Kadriorus raietööd, mille käigus võetakse maha 29 jalakasurmaga nakatunud puud. Haiguskollete lokaliseerimine toimub üle linna, kokku läheb linnas raiumisele ligikaudu 100 puud.

  • Bioneeri uudised
  • 16. oktoober 2023
  • Foto: Kunstiinstallatsioon Kadriorus / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti Maaülikooli lektori, metsapatoloogia doktor Liina Jürisoo sõnul levib jalakasurm üle kogu Euroopa ning see pole ainult Tallinna probleem. Haiguskolded on avastatud ka mujal Harjumaal ja Eestis nii linnades kui metsades. „Tegemist on seenhaigusega, mis levib nii juurte kaudu puult puule kui ka putukatega. Need maltsaüraskid on kohastunud just jalaka peal toitumiseks, söövad selle haiguse endale sisse, lendavad terve puu peale ja nakatavad seda. Kui jalakas on nakatunud seenega, siis puu sees arenev seeneniidistik paljuneb kiiresti ning lõpptulemusena tapab puu haigusega võitlemisel iseennast ära. Tegemist on ülinakkava ja kiirelt tapva seenhaigusega. Ta võib suure puu tappa lausa ühe aastaga,“ selgitas Jürisoo.
 
Jalakad kasvavad Kadriorus peamiselt metsikutel aladel klindil või selle lähistel ning pole osaks alleedest või teistest kompositsiooniliselt olulistest pargikooslustest. Peamised haiguskolded on avastatud ka vanalinna ümbritsevates ning Põhja-Tallinna parkides.

“Sel suvel jõudis meieni kurvastav info sellest, et linna esinduspargis Kadriorus kasvavate jalakate hulgas levib ohtlik nakkus eriti aktiivselt ning paraku on senisest suuremahulisemaid haiguskoldeid täheldatud mitmel pool Tallinnas. Asusime kohe olukorda analüüsima ja kaardistama ning kutsusime kokku Eesti parimatest ekspertidest koosneva komisjoni, et leida võimalusi haiguse leviku aeglustamiseks. Kuna haigestunud puud kahjuks ravida ei saa, siis jõudis komisjon üksmeelselt otsusele, et esmatähtis on koheselt võtta maha haiged puud, selleks et ära hoida teiste puude nakatumist,“ rääkis abilinnapea Vladimir Svet. „Komisjoni töö jätkub ja kindlasti arutame ka seda, kuidas raiutud puid asendada ja toetada kinnistuomanikke jalakasurmaga võitlemisel.“

Septembris tööd alustanud jalakasurma komisjoni eesmärgiks on sügise jooksul välja töötada meetmete pakett, mis aitab leevendada jalakasurma mõju Tallinna haljastusele. Komisjoni koosseisu kuuluvad Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan, Tallinna Botaanikaaia peadendroloog Olev Abner, Luua metsanduskooli arboristiüksuse õpetaja Aino Mölder, arborist ja Eesti Maaülikooli lektor Liina Jürisoo, Kadrioru Seltsi esindaja Kadi Keskküla, Eesti Arboristide Ühingu ja Looduskaitse Seltsi esindajad, Kadrioru pargi juhataja Ain Järve, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja Kristiina Kupper, Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner ja keskkonna valdkonda kureeriv Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Komisjoni liikmete töö ei ole tasustatud.