Tehnoloogia areng on jõudnud juba nii kaugele, et see on võimeline muutma nende inimeste elusid, kes seda kõige rohkem vajavad. Nimelt on nüüd nägemispuudega inimestel võimalus "näha" või kogeda oma vestluspartneri emotsioone ja seda just tänu tehisintellektile.

Tehisintellekt aitab pimedatel „näha“

Tehnoloogiahiid Huawei on loonud rakenduse nimega Facing Emotions, mis suudab “tõlkida“ seitse erinevat emotsiooni seitsmesse unikaalsesse helisse. Seega võimaldab äpp pimedatel ja nägemispuudega inimestel kogeda senisest rohkem, kui nad suhtlevad teise inimesega.

Facing Emotions rakenduse abil soovime tuua uue tehnoloogia lähemale kõigile, kuid eriti neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Huawei Mate 20 Pro täiustatud tehisintellekt on andnud meile ainulaadse võimaluse anda nägemispuudega inimestele võimaluse "näha" emotsioone. Oleme veendunud, et rakendus parandab kasutajate elukvaliteeti,“ ütles Huawei tarbijatoodete juht Richard Yu.

Rakendus, mida toetab tehisintellekt

Facing Emotions äpp loodi selleks, et testida AI-tehnoloogia võimalusi. Õpetades AI-d analüüsima inimeste emotsioone ja näoilmeid, mis kanduvad helideks edasi, suudeti pimedatele luua uus “keel“.

Telefoni tagumise kaamera abil skaneerib rakendus isikut, kellega pime inimene räägib ning tuvastab näo elemendid nagu silmad, nina, kulmud ja suu ning nende positsiooni üksteise suhtes. Seejärel töötleb AI tuvastatud emotsiooni kindlaks heliks, mida telefon ette kannab. Kõik see juhtub reaalajas ja võrguühenduseta režiimis ning on võimalik tänu võimsale AI-le.

Inimeste ja tehnoloogia ühendamine

Rakendus loodi nägemispuudega isikute kogukonna ja heategevusorganisatsioonide toel. Koostöös Poola Pimedate Ühinguga loodi võtmerühm, kes aitas kaasa rakenduse arendusprotsessis.

Lisaks küsitleti pimedate kogukonna liikmeid, et mõista paremini, millised on nende vajadused. Rakenduse arendamises tugineti nende vastustele ja ühtlasi said pimedad ise pidevalt testida äppi. Nende panus aitas kujundada lõppkasutaja kogemust, samuti pandi nendega paika funktsioonid, värvid ja helid.

Kogu protsessi võtmekomponendiks olid helid ise, mille lõi pime helilooja Tomasz Bilecki. Helid pidid olema lühikesed, täpsed, lihtsad ja mitte segama ümbritsevat ning inimest, kellega pime kõneleb. Tema unikaalne vaatepilt heli iseloomule võimaldas tal edastada emotsioone teistele nägemispuudega inimestele. Heliproove testisid pimedad, kelle arvates oli neid lihtne meeles pidada ja mõista.

Rakenduse arendamise käigus leiti, et nägemispuudega inimesed sooviksid ideaalis vabakäe seadet, kuna nende käed on tavaliselt töös kas navigeerimise või jalutuskepi hoidmisega. Selleks töötas auhinnatud disainer Janek Kochanski Mate 20 Pro jaoks spetsiaalse 3D trükitud telefoni hoidja välja, mis muudab vaegnägijatele lihtsamaks rakenduse ja telefoni üldise kasutamise.

Tehisintellekt aitab pimedatel „näha“