Euroopa Komisjoni ettepanekul on liikmesriigid leevendanud sissetoomistingimusi ainult sõjapõgenikega kaasas olevatele koertele, kassidele ja valgetuhkrutele. Teistele loomadele, näiteks kasvanduste, varjupaikade ja muu päritoluga loomadele nimetatud erisus ei laiene ja nende sissetoomine pole lubatud. Eelkõige on see seotud marutaudi Eestisse toomise kõrge riskiga. Loomakaitseorganisatsioone on võimalikust ohust teavitatud.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul puudutab leevendus üksnes sõjapõgenikega kaasas olevaid lemmikloomi. „Kuna sõjapõgenikud on sunnitud lahkuma oma kodudest võttes kaasa vaid kõige olulisema, siis selleks võib olla ka lemmikloom. Seetõttu lihtsustati reisijatega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid. Leevendus ei puuduta teisi kriisipiirkonnast pärinevaid loomi,“ selgitas Kalda.

„Kuna Ukrainas on marutaud kõikjal levinud ja Eesti on selle surmava taudi vabaduse saavutanud, siis on väga oluline, et Eestisse jõuaksid üksnes need lemmikloomad, kes liiguvad koos oma omanikuga, kes suudavad tagada selle riski maandamise. PTA mõistab inimeste muret Ukrainasse jäänud hüljatud loomade pärast. Parim lahendus nende loomade jaoks on antud hetkel toidu ja muu vajaliku saatmine Ukrainasse,“ selgitas Kalda.

Lubamatute koerte või kasside Eestisse toomisega kaasneb vastutus, mille eiramine võib tuua kaasa nii rahalise kui ka veel karmima karistuse. PTA on teavitanud ametile teadaolevaid loomakaitseorganisatsioone, et omanikuta loomade toomine Eestisse pole lubatud. Ukraina varjupaikadest, kasvandustest ja muu teadmata päritoluga koerad ja kassid, kellel pole dokumente, puudub vaktsineerimise tõend jne suunatakse karantiini või kõige kurvemal juhul eutaneeritakse.

Selleks, et maandada võimalikku nakkushaiguste, sh Ukrainas leviva marutaudi sissetoomise riski, mis võib kujutada ohtu siinsetele loomadele ja ka inimesele, on oluline, et kõikidest sõjapõgenikega kaasas olevatest lemmikloomadest teavitatakse Põllumajandus- ja Toiduametit. Kui teavitus on tehtud, võtab amet loomaomanikuga ühendust.

Loomaomanik peab täitma vormi, mida on võimalik täita kas eesti, ukraina, vene või inglise keeles ning edastama selle e-posti aadressidele: pta@pta.agri.ee, darja.trohhatsova@pta.agri.ee ja elika.brosman@emta.ee. Rohkem infot vormi täitmise kohta leiab ameti kodulehel.   

Muude lemmikloomadega, nagu selgrootud, troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed, roomajad, närilised ja koduküülikud ning mõningad linnuliigid, liikumisel PTA-d teavitama ei pea, kuna Eestis nimetatud lemmikloomadele liikumise reegleid kehtestatud pole. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

 

Mis on marutaud?

  • Viirushaigus, millesse haigestuvad nii loomad kui ka inimesed.
  • Haiguse peiteaeg on tavaliselt 1–3 kuud.
  • Kui haigus välja kujuneb, on see ravimatu ja lõppeb alati surmaga.
  • Iga 10 minuti tagant sureb maailmas marutaudi 1 inimene, valdavalt lapsed.
  • Inimene saab haiguse enamasti läbi nakatunud koera hammustuse.
  • Marutaud on koerte ja kasside vaktsineerimisega ennetatav. Esmase vaktsineerimise järgselt kulub kolm nädalat, kuni loom saavutab kaitse nakkuse vastu. Juba haigestunud looma ravida ei ole võimalik.
     

Loe marutaudi kohta lisaks marutaud.ee.