Säästva Eesti Instituudi korraldatud konkursil „Roheline kontor“ pälvis esikoha ja „Rohelise kontori“ tiitli Ragn-Sells.

Ragn-Sellsile tõid tiitli heade näidetena esile toodud kontoris kasutatavad keskkonnasõbralikud ja taaskasutatud materjalid (laed, põrandad, uksed), laialdaselt kasutatavad videokonverentsid, erinevad tervishoiu ja liikumisprogrammid, säästliku transpordi arendamine ning spetsiaalne kontori jäätmekäitluslahendus, mis keskendub jäätmete sorteerimisele.

„Ragn-Sellsi jaoks on töökeskkond (sh töötervishoid),  keskkonnahoid ja taaskasutus kesksel kohal igas meie tegevuses, teenusearendusest kuni igapäevase käitumisviisideni välja. On siiras heameel, et sellist käitumist üha enam esile tõstetakse. Meie juures on käinud mitmed ettevõtted vaatamas, kuidas oleme oma igapäevast kontorielu võimalikult keskkonnahoidlikul viisil lahendanud. Loodan väga, et peale Rohelise Kontori tiitlit on huvilisi veelgi enam. Oleme meeleldi valmis oma kogemust ja lahendusi jagama,“ ütles Ragn-Sellsi Keskkonna– ja kvaliteedijuht Ave Kruusalu.  

Mis on Roheline kontor

Hetkel kuues Euroopa riigis läbiviidava „Rohelise kontori“ (European Green Office – EGO) programmi eesmärgiks on  julgustada ettevõtteid märkama oma tegevusega kaasnevat mõju keskkonnale ja tervisele ning liikuma rohelisema kontori (ettevõtluse) suunas. Eestis on projekti eestvedajaks Säästva Eesti instituut.  Rohkem  selle teema kohta saab lugeda http://www.eugreenoffice.eu/ee/