Belgia ministrite nõukogu kiitis 14. juulil heaks kliima-, keskkonna-, säästva arengu ja rohelise kokkuleppe ministri esitatud seadusandliku ettepaneku ohustatud loomaliikide jahitrofeede impordi keelamiseks.

Ministri esialgne seaduseelnõu järgneb parlamendi üksmeelsele hääletusele 2022. aasta märtsis, et pidurdada ohustatud ja väljasurevate liikide trofeede impordilubade väljastamist. Keeld kaitseb selliseid liike nagu jõehobu, lõuna valge ninasarvik, Aafrika savanni elevant, lõvi, jääkaru ja argali lambad, keda tapetakse hobispordi eesmärgil.

“On arusaamatu, kuidas keegi saab pooldada nii julma hobi nagu trofeejaht, eriti seda ise harrastamata. Siiski on palju inimesi pigem loomade poolt, aga ka seadused tuleb vastavalt ära muuta,” kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. “Jahitroofeede impordikeeld on ainuõige samm ja loodame, et see kehtestatakse peagi ka Eestis, sest jahituristidena käivad väljaspool Eestit loomi tapmas ka Eesti jahimehed.”

Belgia valitsuse oluline otsus kajastab rahva tugevaid seisukohti. HSI/Europe tellitud Ipsose 2020. aasta uuring näitas, et 91% belglastest on trofeejahi vastu ja 88% toetab igasuguste jahitrofeede importimise keeldu. Sarnane uuring on tehtud ka üle Euroopa 2023. aastal. Uuringust selgus, et 83% vastanutest ei poolda trofeejahti, vaid 6% pooldas. Enamus vastanutest ootavad jõulisi meetmeid, sh 74% toetab riiklikku ja 73% üleeuroopalist jahitroofeede impordikeeldu. Need uuringutulemused rõhutavad avalikkuse muret kogu Euroopas, rõhutades metsloomade kaitse tähtsust.