Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas MTÜ Ökomeedia projekti "Säästva eluviisi portaali Bioneer koostöövõrgustiku loomine" 17 282.5 euroga. 

Mis muutub?

Projekti tulemusena tõuseb Eesti elanike keskkonnateadlikkus ja kujundatakse positiivne suhtumine säästva eluviisi ja tarbimisharjumuste suhtes.  Selleks arendatakse võrgustikupõhist teavitustööd ja tõstetakse keskkonnaorganisatsioonide kommunikatiivseid oskusi, mille tulemusena suureneb Eesti ainukese säästva eluviisi portaali lugejate arv ja Eestis läbi viidavate keskkonnaprojektide nähtavus.

Keskkonnasõbralikke väärushinnanguid ja keskkonda säästvaid käitumisharjumusi edendatakse aastase projekti jooksul läbi keskkonnaorganisatsioonide võimekuse parandamise ja keskkonnaprojektide nähtavamaks tegemise. Projekti läbi suureneb positiivsete keskkonnateemade kajastamine meedias ja tõuseb inimeste teadlikkus keskkonnaprobleemidest ja lahendustest.

Mis toimub?

Koostöövõrgustikku kaasatakse vähemalt 20 aktiivset keskkonnaorganisatsiooni ja koolitatakse organisatsioonide esindajaid keskkonnameedia teemal. Koolitatud organisatsioonidel avaneb suurem võimalus jõuda laiema sihtrühmani läbi säästva eluviisi portaali Bionee.ee.

kikLisaks tutvustatakse projekti jooksul vähemalt 30 KIK-i poolt rahastatud keskkonnaprojekti ja jätkatakse säästva eluviisi portaal Bioneer.ee originaalartiklite ning -uudiste avaldamist.

Projekti käigu uuendatakse Bioneer.ee portaali tänapäevasemaks ja keskkonnainfot koondavaks.