Järjejutu eelmises osas “Kandideerimise keerdkäigud” nurisesin prokuröriteenistusse kandideerimisel nõutavate paljude dokumentide ning põhjalike andmete üle. Kogu keerulisusest hoolimata otsustasin siiski jätkuvalt kandideerida nii maakonnakeskuse prokuröri abi ametikohale kui ka Claudius Õigusbüroo kaugtöötavaks juristiks.

Õigusbüroo nõudis kandideerimiseks prokuratuurist tunduvalt vähem dokumente - kõigest CVd ja motivatsioonikirja ning koopiaid õiguskraade tõendavatest dokumentidest. Neist motivatsioonikirja samas prokuratuur ei küsinud - prokuratuuri nõutud kirjalikku avaldusse kirjutasin oma senisele ametnikutöö kogemusele tuginedes lakooniliselt “Soovin kandideerida prokuröri abi ametikohale” ning jätsin kogu motivatsiooni enda teada.

Oma motivatsiooni õigusbüroole kirjeldamiseks tuli see kõigepealt ise põhjalikult läbi mõelda. Juhuslikult olin just samal ajal kirjutamas Bioneerile oma järjejutu seitsmendat osa esimestest maikuistest kandideerimistest, kui said koostatud esimesed kaaskirjad. Niisiis võtsin ette varasemad kaaskirjad ja Claudius Õigusbüroo kodulehe ning asusin taas motivatsiooni sõnastama.

Õigusbüroo tutvustusest sain teada, et büroo hindab kõrgelt eetilist käitumist ja väärtuseid, mis põhinevad humaansetel ühiskonnamudelitel. Claudius õigusbüroo nimi on pärit Vana-Rooma keisrilt Tiberius Claudius Drusus Caesar’lt, keda teatakse ajaloost kui kehva tervisega isikut, keda paljud pidasid seetõttu ka vaimse puudega isikuks. Vaatamata terviseprobleemidele sai Claudiusest valitseja, kes tegutses muuhulgas kohtunikuna ning algatas kohtusüsteemi reformi, luues eelkõige õiguslikud tagatised nõrkadele ja kaitsetutele.

Claudius Õigusbüroo peab vajalikuks muuta ühiskondlikke hoiakuid erivajadustega inimestesse, selleks pakub ettevõte neist nõutavat kvalifikatsiooni ja võimeid omavatele väärilist tööd õiglase tasu eest. Koostöös avaliku ja kolmanda sektoriga innustaksid sellised tulevikuvaated erivajadustega noori omandama õigusalast kõrgharidust. Õigusbüroo üks moto on: "Õiglus pole puudega. Justice is not disabled."

Ettevõtte eesmärk on olla aastaks 2022 Eesti kõige kliendi‐ ja töötajasõbralikum eraõiguse valdkonna õigusbüroo. Nende missiooniks on pakkuda kvaliteetset, kiiret ja soodsat paindlikus vormis õigusabi teenust, võimaldada nõutud kvalifikatsiooni omavatel puuetega inimestel teha kõrgelthinnatud ning õiglaselt tasustatud tööd ja edendada ühiskondlikku usaldust ettevõtte suhtes, kus töötavad ka erivajadustega inimesed.

See kõik kõlas ütlemata toredalt ja minu isiklike väärtustega sobivalt. Kuna tööpakkumises ei olnud vajalike eelduste hulgas nimetatud puude olemasolu, siis uskusin, et büroo kogu oma erivajaduste-kesksusest hoolimata ei tegele positiivse diskrimineerimisega ning koostöövõimalusi pakutakse ka erivajadusteta inimestele.

Samas olen lapsevanemana korduvalt tunnetanud, et ka vanemarolliga kaasnevad kohati ootamatud erilised vajadused, mis võivad paindumatu tööandjaga eduka koostöösuhte loomise üsna keeruliseks teha. Selliste kogemuste kõrval tundus lihtsalt suurepärane võimalus leida endale töötajasõbralikkust tähtsustav tööandja, kes aktsepteerib, et töötajal üleüldse võivad olla mingid erilised vajadused.

Samuti meeldis mulle, et töötajasõbralikkuse kõrval ja ennekõike tähtsustatakse büroos ka kliendisõbralikkust. Töötaja erivajaduste aktsepteerimine ei pea tähendama kliendile kehvemat teenust või büroole pidevat kahjumit, vaid oluline on tööandja ja töötaja ühine panus parimate lahenduste leidmiseks, mis võimaldavad parimal moel arvestada nii töötaja kui kliendi vajadustega.

Tööpakkumises märgitud kontaktisiku nime googeldades sain teada, et tegemist on õigusbüroo juhtivpartneriga, kes kuulub ka Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu juhatusse ning on kirjutanud magistritöö teemal “Puue ja selle riiklikult tagatud kaitse hariduse ning tööhõive valdkonnas”.

Pannes kokku omandatud teadmised seekordse tööpakkuja väärtustest ja eelistustest ning eelnevates kaaskirjades juba sõnastatud enesekirjeldused, alustasin motivatsioonikirja taas konkreetse kandideeritava ametikoha nimetamisega ning enda hariduse ja senise kogemuse kirjeldamisega.

Õigusbüroo tööpakkumises oli nõutavaks hariduseks märgitud vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon õigusteadustes. Olen aeg-ajalt siit-sealt kuulnud, et eelmisel sajandil nelja õppeaastaga omandatud bakalaureusekraad on võrdsustatud tänapäeva 3+2 süsteemi magistrikraadiga. Seega lisasin motivatsioonikirja Tartu Ülikoolis omandatud juriidilise kõrghariduse lausesse igaks juhuks lõpetamise aasta ning sulgudes täpsustuse (nelja-aastane bakalaureus) heas usus, et küllap targad õigusbüroo töötajad ilma konkreetsemate seaduseviideteta  juba ise teavad, et see vastabki nende nõutud tänapäeva magistrikraadile.

Arvestades minu motivatsioonikirja tõenäoliselt lugema hakkava kontaktisiku isiklikku kogemust ka mittetulundussektoris, pidasin asjakohaseks lisaks palgatöö kogemustele mainida mittetulundusühingu Tegudeks asutamist ja juhtimist. Põhjenduseks, miks soovin just selles büroos töötada, kirjutasin kõigepealt ausalt, et mulle väga hästi sobib osaline tööaeg ja kaugtöö ning selliseid tööpakkumisi ei ole just palju.

Tööpakkumises nimetatud eelduste hulgas oli ka eelistatult inglise või vene keele väga hea valdamine. Mainisin motivatsioonikirjas taas ära oma oskused eesti- ja inglisekeelsete tekstide ning juriidiliste dokumentide koostamise osas. Samas tunnistasin, et vene keeles saan suhtlemisega hakkama, kuid kirjutamisega jääksin tõenäoliselt hätta.

Näidetena seni tehtust tõin motivatsioonikirjas välja, et olen oma kirjutamistalenti rakendanud ka säästva eluviisi portaali bioneer.ee vabatahtliku kaasautorina ning minu blogis on loetav ühe viimase juriidilise nõustamise näide.

Õigusbüroo ja enda väärtusi kõrvutades sai veel kirja, et mulle meeldib oma teadmiste ja oskustega inimestele abiks olla, süveneda kliendi probleemi ja aidata leida just temale parim lahendus. Ma ei tea peast kõiki kehtivaid seaduseparagrahve, kuid siiani olen vajadusel suutnud õiged seadused ning neist vajalikud paragrahvid üles leida. Claudius õigusbüroo väärtustest sümpatiseerivad mulle eriti nõrkadest ja kaitsetutest hoolimine, sotsiaalne ettevõtlus, kliendi- ja töötajasõbralikkus ning pidev enesearendamine. Pean oluliseks teenuse kvaliteeti, armastan oma tööd teha põhjalikult ja täpselt.

Kogu motivatsioonikiri mahtus lõpuks täpselt ühele leheküljele. Nädala jooksul sain koostatud ka kõik muud vajalikud kandideerimisdokumendid nii Claudius Õigusbüroole kui ka Riigiprokuratuurile. Koostasin CV-d, täitsin prokuröriteenistusse kandideerija isikuankeedi ning majanduslike huvide deklaratsiooni, skännisin kõrgharidusdiplomi ja akadeemilise õiendi, digiallkirjastasin prokuratuurile saadetavad dokumendid.


Juulikuu eelviimasel nädalal üsna vahetult enne mõlema konkursi lõpptähtaegu saatsin e-postiga ära kandideerimised mõlemale ametikohale ning Rahandusministeeriumile palve minu teenistuslehe koopia edastamiseks otse Riigiprokuratuurile. Jäin põnevusega vastuseid ootama ning esimene vastus saabus juba üsna peatselt. Millal ja milline, sellest kirjutan juba järgmises osas.


Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust!

Efeslastele 6:14-15

Järjejutu leiate kogu pikkuses Bioneeri rubriigist "Elust maal, töötuna".