Järjejutu eelmises kuuendas osas käisin reedel 10. mail maakonnakeskuses ettevõtluskoolituse infopäeval ning täitsin ankeedi tasuta koolituskohale kandideerimiseks. Koolitusele saamisest lubati teada anda hiljemalt kolmapäevaks 15. maiks ainult neile, kes koolitusele pääsevad. Nii jäin põnevusega kolmapäeva ootama.

Neljapäeval 9. mail minu esimesel Töötukassa külastusel  oli konsultant maininud, et peatselt peaks CV Keskuse portaali ilmuma juhiabi töökuulutus ühes naabervalla ettevõttes.

Esmaspäeval 13. mail, omamata mingit teadmist enda ettevõtluskoolitusele saamisest või mittesaamisest, võtsin cvkeskus.ee portaali lahti, valisin menüü Tööpakkumised > Asukoha järgi ning leidsin oma kodumaakonnas mitukümmend tööpakkumist, millest taas kord koduvallas ei olnud ühtegi ja naabervallas kõigest mõned.

Korduvate ametinimetustena jäid maakonna tööpakkumistes silma müüja, teenindaja, autojuht, turvatöötaja, transporttööline, autoremondilukksepp jms. Nende kõrval pakuti siiski ka põnevamaid ametikohti nagu arst, müügijuht, reklaamiseptsialist jne. Leidsin ka Töötukassa konsultandi mainitud juhiabi otsingu naabervallas ning lisaks kõlas minu valdkonna moodi notari abi ametikoht maakonnakeskuses.

CV Online portaalis cv.ee on mu CV rippunud juba üle kümne aasta, kuid teiste tööotsinguportaalidega ei olnud ma siiani lähemalt kokku puutunud. Õnneks olen CV Online portaalis oma CV enam-vähem ajakohasena hoidnud, nii et nüüd oli hea lihtne sealt töö- ja hariduskäiku, täiendkoolitusi jm infot järele vaadata ning kokkuvõtlikumalt CV Keskusesse ümber kopeerida. Kui CV Keskuse portaalis kasutaja loodud ning enam-vähem ülevaatlik CV kiirkorras teisest portaalist kopeeritud, saingi vajutada meelepäraste töökuulutuste all nuppu “Soovin kandideerida”. 

Minu vana CV alguses näidataval eesmärkide väljal on kirjas lühidalt “juriidilise kõrghariduse ning personali- ja projektijuhtimise kogemusega spetsialist on avatud koostööle kodumaakonnas ja ümbruskonnas”. CV Keskuse portaalis saab enesetutvustuse jagada kaheks - CV alguses kohe nime järel näidatavaks CV pealkirjaks sai “Personali- ja projektijuhtimise kogemusega jurist” ning eesmärkide väljale kirjutasin pikemalt ja põhjalikumalt “Olen huvitatud tööpakkumistest koduvallas ja ümbruskonnas. Võimalusel eelistan paindliku ja osalise ajaga tööd. Võin teha kaugtööd üle Interneti, siis võib tööandja asuda kus iganes. Naabervallas või maakonnakeskuses tööl käimisel peaks tööaeg sobima bussiaegadega ning võimalusel meeldiks osa tööd teha kodus st mitte sõita iga päev”.

Igal kandideerimisel sai CV-le lisada ka eraldi kaaskirja, mis kõik CV Keskuse portaalis kenasti salvestusid ning hiljem saan oma kasutajanimega sisse logides alati vaadata, millal kuhu olen kandideerinud ja mida kaasa kirjutanud. Püüdsin mõlemas kaaskirjas lähtuda töökuulutuses kirjapandust ning kirjeldada enda vastavust just kuulutuses küsitud eeldustele.

Juhiabi ametikohale kandideerimise kaaskirjas mainisin, et lisaväärtusena võin oma hariduse ja kogemuse baasil vajadusel toetada firma personalitöös, juriidiliste dokumentide või rahastamistaotluste koostamisel, artiklite kirjutamisel. Tööülesannete hulgas olid ka eesti-inglise-eesti tõlketööd ning kaaskirjas tõin välja, et olen töö käigus vajadusel ka inglise keelest tõlkinud ja tekste toimetanud.

Notari abi ametikohale kandideerimise kaaskirjas nimetasin omandatud juriidilist kõrgharidust ja oskust keskmisest paremini koostada eestikeelseid tekste ning juriidilisi dokumente. Kuulutuses oli lisaks eesti keele oskusele kõnes ja kirjas nõutud ka vene keele oskus kõnes, seega kaaskirjas tunnistasin, et vene keeles saan suhtlemisega hakkama, kuid kirjutamisega jääksin tõenäoliselt hätta. Kuna kuulutuses inglise keele oskusest juttu ei olnud, siis seda ka kaaskirjas ei rõhutanud.

Mõlema kaaskirja lõpus mainisin veelkord, et eelistan töötada osalise tööajaga, mis loomulikult kajastuks ka palgas. Naabervallas või maakonnakeskuses tööl käimisel peaks tööaeg sobima bussiaegadega ning võimalusel meeldiks teha osa tööd kaugtööna üle Interneti kodus st mitte sõita iga päev.

Pärast poolepäevast CV ja kaaskirjade koostamist tekkis endalgi tunne, et võibolla ei ole koduvalla poemüüja ametikoht siiski minu ainus allesjäänud karjääriperspektiiv. Natuke küll kripeldas, et mis siis saab, kui pääsen ettevõtluskoolitusele ja samas keegi mind tööle ka tahab. Kripeldusest hoolimata said kandideerimised saadetud ja ootuspõnevus kolmekordistus.

Ühtlasi tundsin, et olen nüüd kuhjaga täitnud oma töötu kodaniku kohuse aktiivselt tööotsingutega tegeleda ning saan järgmisel kuul Töötukassa konsultandile ausalt kinnitada, et olen vahepeal ikka tööd otsinud küll. Kuigi mõte vastu suve täisajaga tööle sattuda üldse väga ahvatlev ei tundunud. Samas tundus täitsa mõistlik mõte end lisaks Bioneerile kirjutamisele ka aeg-ajalt kandideerimise ja võibolla mõnel tööintervjuul käimisega mingilgi töölainel hoida, et ühel hetkel tõeliselt tööle sattudes kontrast liiga suur ei tuleks.

Teisipäeval 14. mail jätkasin enda töölainel hoidmist ning asusin Bioneerile kirjutama oma töötuse teemalise järjejutu teist osa  Peatselt jäi see aga pooleli, sest helises telefon ja minuga soovis rääkida naabervallas juhiabi otsiva firma juht. Kuna jutt tundus olevat ikka täitsa täisajaga kohapeal töölkäimisest, siis küsisin igaks juhuks, kuidas mu CV-s ja kaaskirjas väljendatud osalise ja paindliku tööaja või hoopis kaugtöö eelistused tundusid. Härra juht tunnistas siiralt, et osaline tööaeg ja muu selline jäi tal küll lugedes kahe silma vahele, kuid minu sõbralikul kaasabil leidis ta nüüd ka need laused paberitest üles.

Rääkisime veel pakutava töö sisust, tööandja ootustest, minu eelistustest ja nende ühendamise võimalustest. Uurisin ka firma suuruse ja konkursi edukuse kohta. Sain teada, et kontoris töötab igapäevaselt neli-viis inimest ning lisaks neile tegutseb neli-viis müügiinimest üle vabariigi, meeskond kokku on 14-15 inimest. Juhiabi kuulutuse peale on seni tulnud keskmiselt kolm CV-d päevas, kuid maakohas valik ikkagi suur ei ole. Minu eelisteks on elukoht suhteliselt lähedal ning minu senised kogemused ja oskused. Minu erilised tööaja-eelistused teevad asja kindlasti keerulisemaks, aga ehk saame siiski kokkuleppele.

Pooletunnise telefonivestluse käigus jõudsime ühisele otsusele, et jätkame oma keskustelu samal pealelõunal juba naabervallas ettevõtte kontoris. Imelistest ajastustest jätkuvalt hämmingus, postitasin näguderaamatusse staatuse “Eile saatsin CVKeskuses kandideerimise töökohale, täna helistati ja kutsuti vestlusele. Kes ütles, et vestlusele saamiseks tuleb vähemalt 100 cv-d saata?”.

Toredad kommentaatorid arvasid, et see on see algaja õnn või ju siis oli nii hea cv. Mina aga pidasin samal ajal koolist saabunud lastega taas kord kiired läbirääkimised ning olin paari tunni pärast jälle maanteel naabervalla poole hääletamas. Seejuures olin ma jätkuvalt teadmatuses, kas mulle lähipäevil keegi veel helistab ja ettevõtluskoolitusele pääsemisest teatab, või kuulun ma nende hulka, kellele koolitusele saamisest ei teatata ja kes järelikult sinna ei mahtunud.

Kui Jumal ja kaunid suveilmad lubavad, siis kirjutan peatselt edasi, kuidas mu esimene tööintervjuu läks ning millised keerulised valikud ja imelised ajastused mind veel tabasid.

Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et need kuulevad.

Järjejutu leiate kogu pikkuses Bioneeri rubriigist "Elust maal, töötuna".