Järjejutu eelmises osas “Palgauuring ja ettevõtlusnõustamine”  sain aimu erinevate kontoriametnike keskmistest netotöötasudest ja palgaootustest ning käisin novembrikuus ära oma elu esimesel äriplaani nõustamisel.

Vahepeal on saabunud ja möödunud oluline tähtpäev - aasta tagasi 8. mail ilmus Bioneeris käesoleva järjejutu esimene osa. Ega me alustades eriti täpselt ette kujutanud, kui pikaks lugu venib, aga nüüd on siis aasta täis ja lõppu veel ei paista. Siinkohal tänan kõiki kalleid lugejaid, toimetajaid, kommenteerijaid ja motiveerijaid!

Novembrikuu teises pooles arendasin tasapisi edasi heidekudumite blogi ning hakkasin tõsisemalt mõtlema selle üle, milliseid töövahendeid siis ettevõtet asutades endale Töötukassa toetuse eest soetada võiksin. Tegin esimesed hinnapäringud logokujundusele ja veebilehe loomisele ning uurisin arvutipoes sülearvuteid ja printereid.

Arvestades sünnitustähtaja võimalikku kahenädalast siia-sinnapoole kõikumist olin alates detsembri algusest põhimõtteliselt valmis iga päev sünnitama minema. Kolmapäeval 4. detsembril õnneks väga sünnitamise tunnet ei olnud ning sain oma korralise Töötukassas käigu veel ühes tükis tehtud.

Töötukassa juhtumikorraldajaga arutasime, et kui ma oma äriplaani detsembrikuu jooksul valmis kirjutan, siis võiksin selle jaanuaris Töötukassale esitada. Arvutasin edasi, et kui äriplaani läbivaatamise tähtaeg on kuni kolmkümmend päeva, siis võiksin jaanuaris taotlust esitades saada veebruaris vastuse ja seega võiks varaseim planeeritud ettevõtlusega alustamise aeg olla märtsi algusest.

Selle plaaniga tookord Töötukassast lahkusingi. Taas alles edaspidi selgus, et tegelikult on Töötukassa poolt ettenähtud ettevõtluse alustamise toetuse avalduse menetlemise tähtaeg mitte kolmkümmend päeva, vaid kolmkümmend tööpäeva - seega võib avalduse esitamisest vastuse saamiseni minna ka poolteist kuud.

Positiivse otsuse korral võib toetuse väljamaksmisega minna omakorda veel kuni kümme tööpäeva ehk veel kaks nädalat. Seega tegelikult oleks jaanuaris toetuse avalduse esitamist planeerides adekvaatne oodata vastust hiljemalt märtsikuus ning planeerida ettevõtlustegevuse algus kõige varem alates aprillist. Aga nagu öeldud, selle teadmiseni jõudsin alles mõne aja pärast.

Uue töötukassa külastuse aja määramine osutus päris keeruliseks, sest detsembri lõpus on ju jõulud ja siis veel uusaasta ja siis veel mu teadmata ajal saabuv sünnitus. Lõpuks leppisime uueks pöördumise ajaks kokku uue aasta esimese tööpäeva 2. jaanuari ning juhtumikorraldaja kinnitas veel üle, et kui ma siis parasjagu näiteks sünnitushaiglas viibin, siis see on täiesti mõjuv põhjus kohtumise aja veel edasi lükkamiseks.

Vahepeal olime koos abikaasaga leidnud töölepingu seadusest paragrahvi 60, mille kohaselt on isal õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Eriti tore oli säte, et isapuhkuse eest tasutakse tema keskmise töötasu alusel.

Analoogselt äriplaani läbivaatamise tähtajaga tundus ka isapuhkuse sätete esimesel lugemisel, et kümme päeva võiks tähendada vaevalt pooltteist nädalat. Hoolsamal vaatlemisel aga selgus, et siingi on jutt hoopis tööpäevadest ning need annavad kümnekesi kokku tervelt kaks täisnädalat ehk peaaegu pool kuud.

Ühel viimasel ämmaemanda külastusel olime küsinud ka kirjaliku tõendi eeldatava sünnitustähtpäeva kohta, et seda koos isapuhkuse avaldusega tööandjale esitada. Pärast Töötukassas ära käimist võtsime samal õhtul kätte ning kirjutasime valmis ka isapuhkuse avalduse teksti. Et kui ühel hetkel selle esitamisega kiireks läheb, siis ei peaks enam sõnastusega pead vaevama.

Ühise tiheda mõttetöö tulemusel sündinud isapuhkuse avalduse tekst sai selline: “Töölepingu seaduse § 60 alusel palun lubada mind isapuhkusele ... tööpäevaks alates … kuni … . Minu abikaasa sünnitustähtaeg on … (tõend lisatud).” Kuupäevad ja kestuse jätsime esialgu lahtiseks, et hiljem edasi mõelda.

Õhtul uurisin veel internetist ravikindlustuse teemat. Alustuseks sain Haigekassa kodulehelt teada, et ravikindlustuskaitse lõpeb rasedal kolm kuud pärast eeldatavat sünnituskuupäeva, töötuskindlustushüvitise saajal kahe kuu möödumisel ning hüvitiseta töötul ühe kuu möödumisel töötuna arveloleku lõppemisest.

Sain aru, et kui mul ettevõtlust alustades paari kuu pärast selguks, et tulu siiski ei tule ja endale palka ega enda eest sotsiaalmaksu maksta ei jaksa, siis raseda ega töötu ravikindlustus mul selleks ajaks enam ei kehtiks. Lapsevanemate kindlustatuse sätted läksid nii keeruliseks, et nende kohta tundus lihtsam otse algallikast järele küsida.

Kirjutasin õhtul endale internetist sotsiaalkindlustusameti ja haigekassa telefoninumbrid välja ning järgmisel päeval asusin helistama. See osutus väga heaks valikuks, sest seekord sattusin ametnikule, kes suutis jätta vähemalt mulje, et tema teab täpselt, kuidas need asjad käivad.

Rõõm oli saada lõpuks ometi konkreetne vastus ja kurb oli kuulda, et kui mu ettevõtluse ebaõnnestumise ajaks on teine vanem lapsehoolduspuhkusele ja vanemahüvitisele jõudnud, siis on riigi poolt ravikindlustatud tema ja mina seda enam mitte ei ole. Ühe tite kohta saab riigilt ravikindlustuse ainult üks vanem ja kui üks vanem saab vanemahüvitist, siis on tema ka see riigi poolt ravikindlustatu.

Võtsin taas kord info teadmiseks. Mis ma sellega edasi tegin ning kuidas muidu läks, sellest kirjutan järgmistes osades.


 Ärgu olgu su seas võõrast jumalat

ja ära kummarda võõramaa jumala ette!

Psalm 81:10 

 

Järjejutu leiate kogu pikkuses Bioneeri rubriigist "Elust maal, töötuna".