Gaia Akadeemia aluskursus "Tervikliku eluviisi alused" (EDE, Ecovillage Design Education), mis toimub rahvusvahelise Gaia õppekava alusel ning on Gaia Education'i sertifikaadiga, alustab 18. oktoobril!

Sel sügisel alustab Gaia Akadeemia aastase kursuse Tervikliku Eluviisi Alused ehk TEA neljas lend. Tule loome koos!

TEA on aastane kursus julgetele maailmamuutjatele, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide loomiseks vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele. Kursuse aluseks on süsteemne ja terviklik Gaia õppekava (EDE ehk Ecovillage Design Education), mis sisaldab nelja olulist inimtegevuse aspekti: ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja maailmavaateline.

Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika ‘Head, Hands & Heart’ ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii mõistust, keha kui südant.

Kursus annab hea ettevalmistuse edaspidiseks eluks just terviklikust maailmakäsitlusest lähtudes. Kursuse läbimise tulemusena on inimesed algatanud uusi, huvitavaid ja toimivaid ettevõtmisi.

Teemad, mida kaetakse:

- Ökoloogilise ja koostööl põhineva ilmavaate alused
- Looduselt õppimine, kuulamine, märkamine, tegevused looduses
- Loodust jäljendav füüsiline ja sotsiaalne kavandamine, permakultuur
- Kogukonna loomine ja hoidmine,
- Suhtlemine, otsuste tegemine, konfliktide lahendamine, hea õhkkonna loomine
- Isiklik jõustamine ja juhtimine
- Tervis, tervise eeldused isiklikul ja grupi tasandil
- Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt hoolivad majandusmudelid, jagamismajandus
- Sotsiaalne ja kogukondlik ettevõtlus, täiendavad rahasüsteemid
- Ökoloogiline ehitamine
- Toit, toidu kasvatamine, toidu tervislikkus
- Looduse taastamine ja tervendamine
- Kogukondlik haridus, uued koolid
- Maailmavaade kogukondades, loovus ja kunst igapäevaelus
- Ülevaade erinevatest jätkusuutlikkuse poole pürgivatest liikumistest, ökokogukonnad, üleminekulinnad jt
- Praktilised rühmatööd

Praktiline info:

Toimumise aeg: oktoober 2018 – august 2019, 6 sessiooni neljapäeva lõunast pühapäeva pärastlõunani (augustis 2019 toimub 5-päevane lõpusessioon), keskmiselt 1 sessioon kahe kuu jooksul.

I moodul 18-21. oktoober 2018

II moodul 6-9. detsember 2018

III moodul 14.-17. veebruar 2019

IV moodul aprillis 2019

V moodul 25.-28. mai 2019

VI moodul 7.-11. august 2019


Grupi suurus: kuni 30 inimest.

Toimumise kohad: Väike Jalajälg kogukond Mõisamaal, Hobukooli park Koordi külas Järvamaal, Gaia Kool Tallinnas, Hundiallika Keskus Orava vallas Põlvamaal, Lilleoru kogukond Aruvalla külas jt.


Kursuse tasu: vastavalt võimalustele vahemikus 888 – 1111 eurot. Osalustasule lisanduvad toitlustuse kulud.

Õppetasu suuruse valib iga osaleja ise vastavalt oma sissetulekule ja sisetundele kolme variandi vahel:

888 eurot,
999 eurot,
1111 eurot.


Rohkem infot