Elurikkuse Erakonda on vaja sellepärast, et me oleme ainukesed, kellel on teadmised, oskused ja tahe Riigikogus looduse eest päriselt seista. Julgen seda täiesti kindlalt väita. Kui Elurikkuse Erakonda ei asutata, siis aastatel 2019-2023 mets, meri, jõed, järved, allikad, rabad, loomad, linnud ja taimed Eesti Vabariigi esinduskogus esindatud ei ole. Ei ole esindatud hiied ning hiiepuud lähevad ka tulevikus, samamoodi nagu praegu, ahju, tualettpaberiks ja saelaudadeks.

Oluline osa Eesti inimestest tegelikult toetab looduse hoidmist ja loodussõbralikku majandamist – seda näitavad mitmed avaliku arvamuse uuringud. Isegi nii palju, et märgatav osa Eesti inimestest tunnetab looduse pühadust, käib regulaarselt looduses kui pühapaigas, käib rahunemas, tervist taastamas, jõudu kogumas. Meie juured on selgelt siiani looduses ja õnneks ei ole need täiesti läbi lõigatud.

Samas on Eestis, nagu peaaegu kogu maailmas, esile kerkinud looduse suhtes tundetu, end loodusest eraldiseisvaks pidav raha võim, mida näitab suurepäraselt Avatari film. See on nagu mingi lummus, mis räägib edukusest, efektiivsusest, majanduskasvust ja heaolust, kuid mille taga on sisuliselt sõjamasinatega hävitatud loodus – laastatud laaned, tühjaks kaevatud maapõu, mürgitatud muld ja reostatud vesi. Hea, kui kaevus üldse veel vett on..

Minu maailmavaade on Elu ja minu eesmärk siin Maa peal on elusam ja rikkam elu. See tähendab austust looduse vastu - looduse, inimeste ja teiste olendite kuulamist, koostööd looduse ja inimestega nii, et kõik saaksid areneda ja elada täisväärtuslikku elu.

Eesti ja tegelikult kogu maailm ootab poliitikas terviklikkust – inimeste ja looduse nägemist ühe tervikuna, mis on omavahel täielikult seotud. Ka mina näen vajadust inimkeskse poliitika järele, samal ajal end looduse osana tundes. Konkreetsemalt väljendub see inimestele ja kogukondadele otsustusõiguse tagasiandmises oma elu korraldamisel, alt-üles riigikorralduses, pidevas ja inimesele sobivas õppimisvõimaluses ning julge olemises. Mis oleks, kui me tunneksime end tõeliselt julgetena - mõeldes oma tervisele, oma maale, oma lastele, oma lähedastele, oma vanadusele?

Ma tean, et sellised mõtted kõlavad paljude jaoks poliitilises kontekstis võõralt, aga ma tean samuti, et kogu maailm on jõudmas sellesse punkti, kus igal inimesel tuleb teha valik. Ka Eestis. Mina olen oma valiku teinud.


Loe Züleyxa Izmailova vastust Toomas Trapido artiklile.