Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel ja Keskkonnateabe Keskuse juhtimisel lõpetati käesoleva aasta juuli lõpus Pirita jõeoru maastikukaitsealal ja Kose-Ristil jääkreostuse likvideerimise tööd.

Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuva suvemõisa hoonestu - Scheeli mõisa võttis peale II maailmasõda enda käsutusse Nõukogude armee. Kompleksi soojustamiseks ehitati 1952. aastal õliküttel katlamaja. Selle rajatise juurde kuulusid ka õlimahutid. 1984. aastal läks hooletuse tagajärjel üks mahutitest ümber ja selles sisaldunud õli valgus pinnasesse. Hiljem leidis katlalamajas aset ka teisi avariisid ja lekkeid.

 
 

1950 aastate lõpul rajati ammendatud kruusakarjääri Kose-Ristil Tallinn-Tartu maantee rekonstrueerimise ajal asfaltbetoonitehas. Asfaldisegude tootmine kestis 1980ndate aastate alguseni. Tootmise tehnoloogiline protsess ei olnud suunatud kokkhoiule ega keskkonnasäästule. Territooriumil ei olnud puhastus­seadmeid ja kogu reostus valgus pinnasesse.

 

Pirital oli tuvastatud reostunud pinnast 700 m2 suurusel alal arvutusliku kogumahuga 1200 m3. Kose-Ristil 540 m² suurusel alal mahuga 3500 m³.

 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel ja Keskkonnateabe Keskuse juhtimisel lõpetati k.a. juuli lõpus nendel objektidel jääkreostuse likvideerimise tööd. Tööde käigus selgus, et reostunud pinnase mahud olid võrreldes esialgsete hinnangutega palju suuremad. Tööde lõplikuks maksumuseks kujunes ligi 553 000 eurot. Töid teostas AS EcoPro. Peale tööde lõptamist järgneb 2 aastane garantiiperiood, mille jooksul jälgitakse tähelepanelikult taastusprotsesse, võetakse analüüse ning vajadusel tehakse lisatöid.

 

Tööde tulemuseks on puhastatud keskkond. Pirital võivad rannamõnude nautijad ennast tulevikus julgemalt tunda - peale päevitusõli ei tohiks kehale muud õli sattuda. Kose-Ristil on aga mõne aasta pärast juures tükike puhast metsaalust, kust huviline võib nii mõnegi seene või metsamarja leida.

 

Tööd jääkreostuse likvideerimisel jätkuvad veel teistelgi reostunud aladel.