Elurikkuse Erakonna korraldatud küsitlus näitas, et ülekaalukas osa hääletanutest on praegu kavandataval kujul Rail Balticu vastu.

Elurikkuse Erakond (ERE) korraldas 28.01.-03.02.19 CitizenOS digitaalplatvormil küsitluse, küsides kodanikelt, kas nad on rahul valitsuse poolt kavandatava Rail Balticu projektiga ning vastajate valdav seisukoht oli, et sellisel kujul raudteed ei soovita. ERE teatab, et vastavalt oma varasemale lubadusele võtavad nad lõppenud hääletuse tulemusel saadud seisukohad oma erakonna ametlikuks seisukohaks ja lähevad seda rahva tahtel esindama ka Riigikokku.

ERE peaministrikandidaat, Mihkel Kangur, kommenteerib lõppenud hääletust järgnevalt: „Rahvahääletuse tulemustele toetudes võib julgelt väita, et rahvas on vastu valitsuse poolt koostatud projektile, aga pooldab pigem mõnele olemasolevale trassile kiirema raudtee ehitamist. Seega pole alust juttudel, et otsedemokraatia korras ei saaks mitte midagi kuhugi rajada. Kui on mõistlik plaan ja asju aetakse arukalt ja avalikult, siis rahvas mõistlikke arendusi ka toetab. Suheldes tänaval inimestega ja neid hääletama kutsudes, jäi kõlama paljude soov paberil oma hääl anda, ehk me kujutame endale ette, et meil on kõik digitaalselt ühtviisi võimekad, aga tegelikult on päris suur osa inimesi, kes ei saa ID-kaardiga internetis hakkama. Me peame veel kõvasti pingutama, et see digilõhe väheneks. Teisalt võis kohata ka seesugust suhtumist, et „mis ma ikka hääletan, see kõik on ju ära otsustatud ja minu hääl ei loe nagunii“. Selline käega löömine meie riigile kajastub ka valimisaktiivsuse pidevas languses. Elurikkuse Erakond seisab kindlalt selle eest, et uus Riigikogu kuulutaks välja Rail Balticu teemal seaduslikku võimu omava Rahvahääletuse ja paljudes teistes küsimustes samuti.“

„See oli ka esimene suurem hääletus CitizenOSil, mis näitas meile ära mitmed digiplatvormi kitsaskohad ja millest saame palju õppida,“ jätkas Mihkel Kangur. „Kokku külastas CiOS-i 6683 unikaalset kasutajat, aga oma poolt- või vastuhääle hääle andsid esimesele küsimusele 1133 kodanikku. Saime tagasisidet, et paljud inimesed ei osanud portaalis hääletada, aga väga mitmetel oli probleem ka oma ID-kaardiga, tarkvara või sertifikaatidega. Mobiil-ID kasutajatel sujus hääletamine meie poolt saadud tagasiside järgi oluliselt lithsamalt. Ka ei olnud platvormi arendusfaasi tõttu kahjuks võimalik hääletada Smart-ID’ga. Kokkuvõttes tahame siiski rõhutada, et statistilise uuringu mõistes on valim võrreldava suurusega näiteks erakondade reitingute uuringutega, kus osaleb samuti umbes 1000 inimest.“

„Me täname kõiki osalejaid, sest üheskoos me tõestasime, et rahva käest arvamuse küsimine on võimalik ja tegelikult ülimalt lihtne. Valdav enamus kinnitas ka, et tähtsate otsuste puhul nad sooviksid kaasa rääkida ning otsustusprotsessides osaleda. Samas kõnekas on ka see, et teatud väike osa arvas, et see ei ole hea mõte. Viimast sarnaselt enamus tänaste parteide senisele seisukohale, kes on seda pidevalt väitnud või rahvast otsedemokraatia ohtudega hirmutanud. Me oleme Elurikkuse Erakonna sees suutnud ka väga keerukatele küsimustele läbi otsedemokraatia saada täiesti mõistuspäraseid vastuseid ja tänased tulemused kinnitavad seda veelgi. Eesti rahvas on üks haritumaid maailmas ja me saame asju üheskoos otsustatud küll. Loomulikult ei meeldi see neile, kelle eesmärk on olla võimul ja seda veelgi rohkem endale kindlustada. Aga nagu meie eelnevalt rahvale lubasime, siis võtame me lõppenud hääletuse tulemusel saadud seisukoha täna oma erakonna ametlikuks seisukohaks ja läheme seda rahva tahtel esindama ka Riigikokku," sedastas Mihkel Kangur.

Hääletuse tulemused küsimuste kaupa:

Kas toetad Rail Balticu rajamist mõnele olemasolevale trassile?
Tulemus: Mõnele olemasolevale trassile sooviks RB rajada 74,6% vastanutest.
Tulemused arvuliselt: Jah 845; Ei 288

Kas toetad Rail Balticu rajamist valitsuse planeeritavale trassile?
Tulemus: Valitsuse planeeritavale trassile on vastu 92,3 % sellele küsimusele vastanutest. Tulemused arvuliselt: Jah 71; Ei 851

Kas loodusele ja ühiskonnale suurt mõju avaldavate projektide elluviimise peaks otsustama rahvahääletusel?
Tulemus: 93,7 % vastanutest on seisukohal, et loodusele ja ühiskonnale suurt mõju avaldavate projektide elluviimise peaks otsustama rahvahääletusel.
Tulemused arvuliselt: Jah 762; Ei 51

Kas toetad Rail Balticu projekti elluviimist?
Tulemus: Inimesi, kes ei poolda Rail Balticut mitte mingisusgusel kujul oli 981 vastanu hulgast 81,6%.
Tulemused arvuliselt: Jah 180; Ei 801

Häälte selgituseks. Igale küsimusele tuli vastata eraldi ja seda ka ID-kaardi või mobiil-ID-ga kinnitada, seetõttu on häälte koguarvud küsimuste lõikes erinevad. Tulemused ilmusid automaatselt CiOSi lehele hääletuse lõppedes ning on avalikud. Neid näeb klikkides sellel lehel iga küsimuse all olevale lingile.

Videointervjuu ERE peaministrikandidaat Mihkel Kanguriga