Rohelised: valitsus pidurdab energeetika arengut

Erakonna Eestimaa Rohelised hinnangul pidurdab valitsuse tegemata töö tuuleenergia parkide rajamist ja energeetika arengut, teatas uudisteportaal Delfi.ee. 

“Hiljaaegu teavitas kaitseväe juhataja Ants Laaneots avalikkust, et rajatavad tuulepargid häirivad kaitseotstarbeliste radarite tööd. Erakond Eestimaa Rohelised (EER) on veendunud, et tänaseks on olemas tehnilisi lahendusi, millega kaitseväe juhataja kirjeldatud probleeme märkimisväärselt leevendada,” teatas erakonna pressiesindaja.

Eestimaa Roheliste soovitusel on võimuliidu leppesse sisse kirjutatud taastuvenergeetika üleriigilise teemaplaneeringu tegemise vajadus. Selle mõte on muuhulgas tuuleparkide selliste paigutusalade leidmine, kus kõnealust häiret radarite tööle pole.

“On üldteada, et õhuruumis olevad objektid avaldavad tõepoolest mõju radarite tööle, kuid mida kaasaegsemate radaritega või radarsüsteemiga on tegemist, seda tõhusamalt on ühe või teise objekti mõju radaripildis kas arvesse võetav või ka kõrvaldatav. Tuulegeneraator oma paigalseisva mastiga ja liikuvate tiivikutega on üks erilisi teatud suunas ja madalal asetsev radariobjekt, mis mingil juhul paigast ära ei liigu. Kaasaegne materjalitehnoloogia võimaldab näiteks turbiinilabade katmist radarisignaali peegeldumist vähendavate materjalidega,” märgivad rohelised.

„Radarites ja radarsüsteemides kasutatakse keerulisi digitaalseid signaalitöötluse meetodeid. Kaasajal saadakse hakkama ka erinevates keskkondades nii, et tsiviil- või militaarotstarbeline radar töötab normaalselt,“ selgitas Erakond Eestimaa Rohelised volikogu liige Urve Madar, kes on Tallinna Tehnikaülikooli raadio- ja sidetehnika instituudi dotsent.

“Energeetikaprobleemid on tõsised nagu ka meie julgeolek. Kohatu oleks hakata tegema valikuid nende kahe asja vahel öeldes, et energiauuendusi teha ei saa, kuna see häirib olemasolevaid radareid. Tehnoloogia areng kulgebki erinevates valdkondades käsikäes tegutsedes. Nii on vaja, et tuuleenergia tootmisel arendataks ja täiendataks-uuendataks ka Eestis olevaid radareid või radarsüsteeme” märkis Madar.

EER peab oma kohuseks öelda, et juhul kui energiatootmist Eestis ei hajutata, polegi kaitseotstarbelisi radareid vaja, sest meie energiasüsteemi halvamiseks piisab piirile toodud haubitsatestki (Eesti Elektrijaam asub piirist 4-5 km kaugusel).

Energia- ja taastuvenergeetilise innovatsiooniga viivitamine on meie julgeolekule igas mõttes ohtlik. Lubatud taastuvenergia teemaplaneeringu viibimine paneb kahtlema, kas selle tegevusega sisuliselt algust tehtud ongi. Kaitseväe juhataja avalik seisukohavõtt pigem kinnitab neid kahtlusi.

Allikas: Delfi.ee