Täpselt aasta tagasi esitles MTÜ Ökomeedia laiemale avalikkusele uut säästva ja tervikliku elustiili portaali Bioneer.ee, mille eesmärgiks seati elanikkonna keskkonnateadlikkuse edendamine. Bioneeri tegevus on end igati õigustanud – portaali on aastaga külastanud 117 000 unikaalset kasutajat ja viimase kuu unikaalsete kasutajate arv ulatus 17 000 külastajani.

Bioneer.ee asutaja ja MTÜ Ökomeedia juhatuse liige Rasmus Pedanik ütles, et portaal on mõeldud kõikidele inimestele, kellel on tärkav või juba olemasolev huvi säästva ja tervikliku eluviisi vastu. “Kuna meid ümbritsev keskkond on üks tervik, mille erinevad valdkonnad sõltuvad teineteisest, kajastab Bioneer laia teemadevalikut mahetoidust globaalsest kliimasoojenemiseni,” märkis ta.

“Keskkonnateadlik elustiil algab just eelkõige teadlikkuse kasvust, vastutuse võtmisest ning soovist hoolivalt käituda. Me saame kõik näiteks oma ostuotsustega aidata kaasa puhtama tuleviku kujundamisele, eelistades keskkonnasõbralikumaid tooteid ja ettevõtteid,“ rääkis Pedanik. “Meie kõigi tänast ja homset päeva kujundavad erinevad tegurid, teiste seas üleilmse majanduskriisi taga kummitav globaalne kliimasoojenemine, energia- ja puhta joogivee kriis jne. Paraku suudavad inimesed keskenduda korraga vaid ühele suurele teemale ja hetkel tajutakse sellisena majanduskriisi, mis on siiski vaid väike osa üha kiiremini muutuvast maailmast.”

Portaali toimetaja Katrin Lipp rõhutas, et Bioneer valmib suuresti vabatahtlike kirjutajate kaasabil ja omalaadse näitena uudsest kodanikuajakirjandusest. “Meie esimene tööaasta on näidanud, et inimesed on muutusteks valmis. Meie lugejaid huvitab, mida nad ise saaksid ära teha keskkonna säästmise ja paremini toimiva ühiskonna heaks. Bioneer võimaldab kodanikumeedia esindajana tõstatada vabatahtlikel kaasautoritel ka uusi avalikkuse tähelepanu vajavaid teemasid elust enesest.”

Mittetulundusühing Ökomeedia asutati 2006. aastal Rasmus Pedaniku ja Toomas Trapido poolt. Bioneer.ee on MTÜ Ökomeedia esimene suurem projekt, portaali väljatöötamist ja tegevust on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus, RMK, Tallinna Sadam, Suurbritannia Saatkond Tallinnas ja loovagentuur Maailm. MTÜ Ökomeedia koostööpartnerite seas on veel mitmeid ettevõtteid ja organisatsioone. Teise mahukama projekti raames andis MTÜ Ökomeedia välja säästva ettevõtluse teemalise ajakirja erinumbri, mis saadeti 2009. aasta alguses 2500 Tallinna ettevõttele. Ajakirjaga saab tutvuda aadressil: http://bioneer.ee/rohelineettevote.

2009. aasta veebruaris viis Bioneer.ee läbi oma esimese lugejauuringu, millest selgus muuhulgas, et 60% vastajatest oskas nimetada mõnda ellu viidud muudatust oma harjumustes, mis oli seotud Bioneerist loetud infoga. Portaali lugejaskond suureneb stabiilselt. Viimase kuu ajaga on Bioneeri külastanud ligi 17 000 unikaalset külastajat ja külastusi on olnud kokku ligi 28 000. Portaali senine külastajate arv on tulnud 0-kroonise turunduseelarvega, mis näitab, et antud temaatika vastu tuntakse suurt huvi. Bioneer on avatud kõigile huvilistele ning valmis uuteks ideedeks ja algatusteks, koostööks ja kaastöödeks.

Lisainfo kaastööde, koostöö ja huvitavate ideede osas:
Katrin Lipp
Bioneeri toimetaja
tel: 525 7794, 662 4605
Lisainfo portaali kohta:
Rasmus Pedanik
MTÜ Ökomeedia juhatuse liige
tel: 555 66489

www.bioneer.ee