Keskkond ja kliimamuutused sunnivad meid tegema korrektiive nii tõekspidamistes kui ka käitumises. Kuivõrd  sellega on tõsi taga üle maailma, võib veenduda kasvõi India linnades ja külades, kus hinge ei mata  mitte ainult imeline kultuur ja loodus.

  • Arvamused
  • 11. jaanuar 2020
  • Foto: Ago Samoson

Eesti rohelist mõtteviisi on hakanud kandma lisaks kahele sellel baasil loodud erakonnale ka praktiliselt kõigi teiste programmid ja valimislubadused. Iseasi on nende täitmine, isegi koalitsioonisisesed motivatsioonid jätavad kõik “rohelisema” pigem tahaplaanile. Kahetsusväärselt saamatuks osutus ka otseselt Roheliste erakonna tegevus nii Riigikogus kui Tallinna linnavalitsuses.

Tuleb paratamatult tunnistada et häälemagnetite ja muude poliittehnoloogiate ning erakonnasiseste hierarhiate praktika ei tule kasuks rohelise mõtte- ja käitumisviisi arengule.

Aga millised ja kas üldse on olemas alternatiivid? Elurikkuse Erakond on otsustanud vältida vähemalt seniseid organisatoorseid vigu ja püüab juurutada laiapõhjalist aktiivsust. See on ühteaegu nii alt-üles kui ka ülalt-alla, sest iga liige võib end tunda tegija ja otsutajana kui tal jätkub ideesid, vähegi julgust neid esitada ning jõudu teostada. Kuna need ei lähe “tagatoa” või juhatuse aktivasse, peaks hierarhiaeitus tõstma liikmete erakonnaga seotuse tunnet.

Kuigi algatus on alles vaevalt aastane ja ei puudu ka oma “mina”ga esinemised ERE nimel, eriti teemadel mida erakond pole jõudnud läbi vaagida, tundub siiski et näiteks ERE esindusisiku perioodiline ümbervalimine on leidnud mõistmist ja head vastuvõttu laiema üldsuse poolt.

ERE ei pea õigeks liikmete jagunemist väljakumängijaiks ja pingil istujateks, vaid eeldab ka Riigikogu liikmete roteerimist, juhuks kui keegi osutub valituks. Erandiks võiks olla vastutav komisjoni juhtimine, nii nagu selle rolli pakub välja näiteks Eesti 200 programm, mis kaasaks riigikogu töösse ka künnise taha jäänud erakonnad.

ERE ei pinguta mitte niivõrd riigikogu fraktsiooniks saamise, kuivõrd oma ja ka teiste heade roheliste ideede nimel ja loodab jääda elurikkuse kehastuseks poliitilises elus, pakkudes oskuste- ja jõukohast osalemist kõigile. Neile, kes peavad võimalikuks loobuda oma karjäärist ja konformeeruda hierarhilises struktuuris ülalpeetavaks, on valida muid erakondi

Meenutame, et Elurikkuse Erakond on loodudki ERErohelise mõtteviisi kandmiseks ja levitamiseks. See sõnapaar ei ole juhuslik. Ereroheline keskkonnasäästlikkus ja majanduskäsitlus põhineb veendumusel, et kogukondlikkusega, uute tehnoloogiate ja säästvate eluviiside kombineerimisel saab elukvaliteeti parandada, sealjuures ökoloogilist jalajälge kahandades. Nutikas majandus. Nutikas maheriik.

Ago Samoson, Elurikkuse erakond