Toomas Trapidot teatakse peamiselt "Teeme ära" kampaaniate kaudu. Nüüd on Toomas tegelemas uue põneva ettevõtmisega: nimelt käivitab ta Things.info portaali, kus tahetakse kaardistada kõik maailma asjad.

Toomas, Sa vead portaali things.info. Räägi palun, mida see portaal endast kujutab?

Things.info suureks eesmärgiks on pakkuda infot inimese loodud asjade - nende tootmise, kasutamise ja jäätmekäitluse kohta. Analoogia on näiteks Google Maps või OpenStreetMap - maailma digitaalsed kaardid, kus on kõik tänavad, majad, mäed, jõed jne ning mis on aluseks väga paljudele teistele rakendustele, nt igapäevaselt kasutatavale navigatsioonile.

Kujutame nüüd ette, et sarnane infosüsteem on maailmas toodetavate asjade kohta ning seda on sama mugav kasutada. See avab tohutult uusi võimalusi, millest me kõiki praegu ettegi ei kujuta.

Kindlasti aitab Things.info inimestel teha palju teadlikumaid ostuvalikuid, ettevõtetel näidata paremini oma toodete koostist ja valmimist ning asjade kasutamise lõppfaasis leida jällegi lihtsad, samas ökoloogilised võimalused neist vabaneda.  

Olete võtnud nõuks kaardistada kõik maailma asjad ühes andmebaasis? See on tohutu töö, mida üks inimene kindlasti ei jõua. Kes Sind aitavad?

Meil on umbes kümneliikmeline tiim, aga selge, et suure hulga asjade tootmise ning muu info saamine on võimalik ainult tuhandete inimeste aktiivse osaluse korral. Plaanimegi midagi Wikipedia sarnast, kus inimesed saavad ise infot lisada, diskuteerida, usaldusväärsust määrata jne. Ja hea uudis on see, et maailmas on juba suur hulk tooteid ja tootmist puudutavaid andmebaase ning meie ülesandeks on leida võimalused nende integreerimiseks Things.info süsteemiga.

Kas maailma kõikide asjade kaardistamine on reaalne? Uusi asju tuleb ju pidevalt juurde?

Ütleme nii, et kõigi asjade kaardistamine on tõepoolest raske ülesanne, aga olulise osa kaardistamine on juba realistlik.

Oluline osa tähendab seda, et enamuse tänapäeval masstoodangus olevate toodete kohta on mingi info olemas.

Inimesed leiavad endale vajaliku info nii läbi otsingu kui kasutajale mugavaks tehtud valikute, nt keda huvitab Eestis müüdavate toiduainete koostis, siis jõuab ta selleni kiiresti.

Kas vajad appi uusi vabatahtlikke?

Jah, kindlasti! Hetkel on meil väga vaja lisajõudu kujundaja, ilmselt isegi mitme veebiarendaja ja kommunikatsioonispetsialisti näol.

Palun kirjutage, kui teil tekkis äratundmine, et tahate Things.info loomises osaleda, aadressile team@things.info.

Teie portaal on inglise keeles. Miks nii? Kas olete plaaninud ka eestikeelset varianti?

Me plaanime esimese testversiooniga välja tulla umbes kuu aja pärast ning see saab olema kindlasti eesti- ja ilmselt ka vene- ja inglisekeelne.