Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetas MTÜ Ökotark meediaprojekti. Toetuse suurus oli 1000 eurot.

 • Projektid
 • 31. detsember 2020
 • Foto: veverkolog, Pixabay

Avaldatud artiklid

 1. Tallinn uuendas haljastuse inventeerimise korda – 1. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-uuendas-haljastuse-inventeerimise-korda 
 2. Balti Jaama Turul tegutseb kontaktivaba taaskasutuspood Basaar – 5. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/balti-jaama-turul-tegutseb-kontaktivaba-taaskasutuspood-basaar
 3. Tallinnasse jõuab Eesti esimene Seabin – 5. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinnasse-j%C3%B5uab-eesti-esimene-seabin 
 4. Selver, loobu puurikanade munade müügist – 06. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/selver-loobu-puurikanade-munade-m%C3%BC%C3%BCgist 
 5. Pärismaise taimestiku tundmaõppimise ringkäik – 6. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/p%C3%A4rismaise-taimestiku-tundma%C3%B5ppimise-ringk%C3%A4ik 
 6. 55 aastat trolliliiklust Tallinnas: üheksast liinist neli toimivad tänaseni – 6. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/55-aastat-trolliliiklust-tallinnas-%C3%BCheksast-liinist-neli-toimivad-t%C3%A4naseni 
 7. Biogaasibussid teevad Tallinnas testsõite – 7. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/biogaasibussid-teevad-tallinnas-tests%C3%B5ite 
 8. Neljaseks saav jääkaru Aron pannakse kasti ja transporditakse Prantsusmaa loomaaeda – 8. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/neljaseks-saav-j%C3%A4%C3%A4karu-aron-pannakse-kasti-ja-transporditakse-prantsusmaa-loomaaeda 
 9. Peaminister kuulutas välja hoonete liginullenergiale renoveerimise strateegia aastaks 2050 – 9. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/peaminister-kuulutas-v%C3%A4lja-hoonete-liginullenergiale-renoveerimise-strateegia-aastaks-2050 
 10. Tallinna loomaaia jäätistest leiab liha, kala ja isegi putukaid – 16. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-loomaaia-j%C3%A4%C3%A4tistest-leiab-liha-kala-ja-isegi-putukaid 
 11. Tallinna Linnatransport toob looduse linlastele lähemale – 16. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-linnatransport-toob-looduse-linlastele-l%C3%A4hemale 
 12. Aiandusteraapia tasuta kohtumised Tallinna kogukonnaaedades – 25. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/aiandusteraapia-tasuta-kohtumised-tallinna-kogukonnaaedades
 13. Noored kliimaaktivistid kutsuvad ühinema ülemaailmse meeleavaldusega kliimaõigluse nimel – 25. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/noored-kliimaaktivistid-kutsuvad-%C3%BChinema-%C3%BClemaailmse-meeleavaldusega-kliima%C3%B5igluse-nimel 
 14. 3. augustist on Pääsküla ja Keila vaheline raudteelõik taas rongiliiklusele avatud – 28. juuli 2020- https://www.bioneer.ee/3-augustist-p%C3%A4%C3%A4sk%C3%BCla-ja-keila-vaheline-raudteel%C3%B5ik-taas-rongiliiklusele-avatud 
 15. Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman sai taas kolme kutsika isaks – 29. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-loomaaia-amuuri-tiiger-pootsman-sai-taas-kolme-kutsika-isaks 
 16. Tallinna kalmistu külastajad saavad jäätmeid sorteeritult ära anda – 29. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-kalmistu-k%C3%BClastajad-saavad-j%C3%A4%C3%A4tmeid-sorteeritult-%C3%A4ra-anda 
 17. Pääsküla raba kaitsealal on uued kaardid ja suunaviidad – 29. juuli 2020 – https://www.bioneer.ee/p%C3%A4%C3%A4sk%C3%BCla-raba-kaitsealal-uued-kaardid-ja-suunaviidad 
 18. Sel nädalal toimub kuues Loodusfestival Tartus ja Tallinnas – 3. august 2020 – https://www.bioneer.ee/sel-n%C3%A4dalal-toimub-kuues-loodusfestival-tartus-ja-tallinnas 
 19. Raiume legendaarse hulkurkoer Žoriku kivisse! – 4. august 2020 – https://www.bioneer.ee/raiume-legendaarse-hulkurkoer-%C5%BEoriku-kivisse 
 20. Elektribusside testimine Tallinnas näitas, et lahendus tuleb soodsam – 6. august 2020 – https://www.bioneer.ee/elektribusside-testimine-tallinnas-n%C3%A4itas-et-lahendus-tuleb-soodsam 
 21. Kahe nädalaga korjati pealinnas sadu kilogramme lusitaania teetigusid – 12. august 2020 – https://www.bioneer.ee/kahe-n%C3%A4dalaga-korjati-pealinnas-sadu-kilogramme-lusitaania-teetigusid 
 22. 27. augustil tähistatakse Läänemere päeva – 12. august 2020 – https://www.bioneer.ee/27-augustil-t%C3%A4histatakse-l%C3%A4%C3%A4nemere-p%C3%A4eva 
 23. Looduskaitsjad: Toompea Metsaketiga nõuame loodust säästvat metsanduspoliitikat! – 13. august 2020 – https://www.bioneer.ee/looduskaitsjad-toompea-metsaketiga-n%C3%B5uame-loodust-s%C3%A4%C3%A4stvat-metsanduspoliitikat 
 24. Mustamäel Männi pargis hakkavad mürisema saed ja valitakse parim metsamajandaja –  14. august 2020 – https://www.bioneer.ee/mustam%C3%A4el-m%C3%A4nni-pargis-hakkavad-m%C3%BCrisema-saed-ja-valitakse-parim-metsamajandaja 
 25. Tallinna loomaaed tähistab 81. sünnipäeva loodushariduspäevaga – 19. august 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-loomaaed-t%C3%A4histab-81-s%C3%BCnnip%C3%A4eva-loodusharidusp%C3%A4evaga 
 26. Elanike soovil paigaldati Haaberstisse veel üks hiidnälkjate kogumiskonteiner – 23. august 2020 – https://www.bioneer.ee/elanike-soovil-paigaldati-haaberstisse-veel-%C3%BCks-hiidn%C3%A4lkjate-kogumiskonteiner 
 27. Uuskasutuskeskusesse annetatakse igas kuus 70 tonni tekstiilitooteid, millest vaid pool kõlbab kasutada – 24. august 2020 – https://www.bioneer.ee/uuskasutuskeskusesse-annetatakse-igas-kuus-70-tonni-tekstiilitooteid-millest-vaid-pool-k%C3%B5lbab 
 28. Pealinna jõuab uus ajastu: surugaasibussid lähevad liinile – 26. august 2020 – https://www.bioneer.ee/pealinna-j%C3%B5uab-uus-ajastu-surugaasibussid-l%C3%A4hevad-liinile 
 29. Läänemere reostuse vähendamiseks algatati kaevuluukide märgistamise kampaania “Meri algab siit” –  26. august 2020 – https://www.bioneer.ee/l%C3%A4%C3%A4nemere-reostuse-v%C3%A4hendamiseks-algatati-kaevuluukide-m%C3%A4rgistamise-kampaania-meri-algab-siit 
 30. Uue MaailmaTänavafestivali heategevuslik laat kutsub lapsi kauplema – 26. august 2020 – https://www.bioneer.ee/uue-maailmat%C3%A4navafestivali-heategevuslik-laat-kutsub-lapsi-kauplema 
 31. Ideekorje “Ühiskaart 2.0” kombib linnaelanike soove – 27. august 2020 – https://www.bioneer.ee/ideekorje-%C3%BChiskaart-20-kombib-linnaelanike-soove 
 32. Septembrikuu laupäevadel tutvustab loomaaed okassigu ja pesukarusid – 3. september 2020 – https://www.bioneer.ee/septembrikuu-laup%C3%A4evadel-tutvustab-loomaaed-okassigu-ja-pesukarusid 
 33. Vaata virtuaalselt Läänemere päeva jalutuskäiku – 28. august 2020 – https://www.bioneer.ee/vaata-virtuaalselt-l%C3%A4%C3%A4nemere-p%C3%A4eva-jalutusk%C3%A4iku 
 34. Läänemere päeval kinkis Tallinn Helsingile ja Tallinna Sadamale Ballot Bin’id – 2. september 2020 – https://www.bioneer.ee/l%C3%A4%C3%A4nemere-p%C3%A4eval-kinkis-tallinn-helsingile-ja-tallinna-sadamale-ballot-binid 
 35. Tallinn osaleb strateegilise koostööpartnerina Rohetiigri programmis – 2. september 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-osaleb-strateegilise-koost%C3%B6%C3%B6partnerina-rohetiigri-programmis 
 36. Munitsipaalpolitsei asendas üle poole autopargist hübriidautodega –  2. september 2020 – https://www.bioneer.ee/munitsipaalpolitsei-asendas-%C3%BCle-poole-autopargist-h%C3%BCbriidautodega 
 37. Ühissõidukite puhtust ja ohutust tagavad kõik osapooled üheskoos –  1. september 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-toetab-kaheksa-kogukonnaaia-arengut 
 38. Tallinna ühistranspordis ennetatakse nakkusohtu –  11. september 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-%C3%BChistranspordis-ennetatakse-nakkusohtu 
 39. Laupäeval saab sõita ajaloolise bussiga – 11. september 2020 – https://www.bioneer.ee/laup%C3%A4eval-saab-s%C3%B5ita-ajaloolise-bussiga 
 40. Tallinn toetab kaheksa kogukonnaaia arengut – 13. september 2020 – https://www.bioneer.ee/%C3%BChiss%C3%B5idukite-puhtust-ja-ohutust-tagavad-k%C3%B5ik-osapooled-%C3%BCheskoos 
 41. Laevade ühendamine kaldaelektriga toob Vanasadamasse ja Tallinna linna puhtama õhu ja vähem müra – 13. september 2020 – https://www.bioneer.ee/laevade-%C3%BChendamine-kaldaelektriga-toob-vanasadamasse-ja-tallinna-linna-puhtama-%C3%B5hu-ja-v%C3%A4hem-m%C3%BCra 
 42. Tallinnasse rajati viis uudset jalgratta remondipunkti – https://www.bioneer.ee/tallinnasse-rajati-viis-uudset-jalgratta-remondipunkti 
 43. Tallinna Linnatranspordi AS testib elektribussi – 15. september 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-linnatranspordi-testib-elektribussi
 44. Kõrvitsaid saab tasuta kulleriga loomaaeda saata – 17. september 2020 – https://www.bioneer.ee/k%C3%B5rvitsaid-saab-tasuta-kulleriga-loomaaeda-saata 
 45. Täna avatav Eesti Loodusmuuseumi seenenäitus võtab fookusesse mürkseened ja seenemürgid – 17. september 2020 – https://www.bioneer.ee/t%C3%A4na-avatav-eesti-loodusmuuseumi-seenen%C3%A4itus-v%C3%B5tab-fookusesse-m%C3%BCrkseened-ja-seenem%C3%BCrgid 
 46. Tallinna Energiapäeval räägitakse kliimamuutustest ja säästlikkusest – 21. september 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-energiap%C3%A4eval-r%C3%A4%C3%A4gitakse-kliimamuutustest-ja-s%C3%A4%C3%A4stlikkusest 
 47. TEDx Tallinn kutsub tasuta avastama, mis on peidus käänaku taga –  24. september 2020 https://www.bioneer.ee/tedx-tallinn-kutsub-tasuta-avastama-mis-peidus-k%C3%A4%C3%A4naku-taga 
 48. Taimetervise aasta fotokonkursile esitati 108 fotot – 25. september 2020 – https://www.bioneer.ee/taimetervise-aasta-fotokonkursile-esitati-108-fotot 
 49. Tallinn kutsub osalema korteriühistute fotokonkursil „Roheline õueala“ – 30. september 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-kutsub-osalema-korteri%C3%BChistute-fotokonkursil-%E2%80%9Eroheline-%C3%B5ueala%E2%80%9C 
 50. TLT allkirjastab optsioonilepingu järgmise 100 surugaasibussi ostuks – 1. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/tlt-allkirjastab-optsioonilepingu-j%C3%A4rgmise-100-surugaasibussi-ostuks  
 51. Valitsus toetab Tallinna Euroopa roheliseks pealinnaks saamisel –  1. oktoober 2020 –https://www.bioneer.ee/valitsus-toetab-tallinna-euroopa-roheliseks-pealinnaks-saamisel 
 52. Uue innovatsioonikonkursiga rahastatakse viit targa linna lahendust –  6. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/uue-innovatsioonikonkursiga-rahastatakse-viit-targa-linna-lahendust 
 53. Ühiskaardi ideekorje rõhutas keskkonnasõbralikke ideid – 7. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/%C3%BChiskaardi-ideekorje-r%C3%B5hutas-keskkonnas%C3%B5bralikke-ideid 
 54. Tallinn jäi ilma rohelise pealinna tiitlist –  8. oktoober 2020 –  https://www.bioneer.ee/tallinn-j%C3%A4i-ilma-rohelise-pealinna-tiitlist 
 55. TLT seni kõige võimsam elektribuss on liikumispuudega inimestele sõbralikum – 13. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/tlt-seni-k%C3%B5ige-v%C3%B5imsam-elektribuss-liikumispuudega-inimestele-s%C3%B5bralikum 
 56. Tallinnas avati DEPO kauplus-ladu, mille katusel on päikeseenergiapark –  15. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinnas-avati-depo-kauplus-ladu-mille-katusel-p%C3%A4ikeseenergiapark 
 57. Eesti koolinoori ootavad praktilised loodusteaduste õppeprogrammid Euroopas – 16. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/eesti-koolinoori-ootavad-praktilised-loodusteaduste-%C3%B5ppeprogrammid-euroopas 
 58. Tallinna Botaanikaaed kutsub õpilasi koolivaheajal tutvuma põneva taimemaailmaga – 16. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-botaanikaaed-kutsub-%C3%B5pilasi-koolivaheajal-tutvuma-p%C3%B5neva-taimemaailmaga 
 59. Euroopa linnad soovivad ambitsioonikamaid kliimaeesmärke – 16. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/euroopa-linnad-soovivad-ambitsioonikamaid-kliimaeesm%C3%A4rke 
 60. Karusnahavaba programmiga liitunud moebränd Mia&Leela: keegi ei peaks moe pärast kannatama – 17. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/karusnahavaba-programmiga-liitunud-moebr%C3%A4nd-mialeela-keegi-ei-peaks-moe-p%C3%A4rast-kannatama 
 61. Arengustrateegia Tallinn 2035: roheline maailmalinn hoolivate linlastega – 19. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/arengustrateegia-tallinn-2035-roheline-maailmalinn-hoolivate-linlastega 
 62. Tallinn lükkab käima kaasava eelarve protsessi – 19. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-l%C3%BCkkab-k%C3%A4ima-kaasava-eelarve-protsessi 
 63. Tallinn algatab keskkonnahoiu arengukava aastateks 2022-2030 – 20. oktoober – https://www.bioneer.ee/tallinn-algatab-keskkonnahoiu-arengukava-aastateks-2022-2030 
 64. Laupäeval peab Tallinna loomaaed kõrvitsapidu – 29. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/laup%C3%A4eval-peab-tallinna-loomaaed-k%C3%B5rvitsapidu 
 65. Tallinna loomaaias koorunud habekotkas kohtub paarilisega Praha loomaaias – 29. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-loomaaias-koorunud-habekotkas-kohtub-paarilisega-praha-loomaaias 
 66. Tallinna loomaaias koorunud habekotkas kohtub paarilisega Praha loomaaias – 29. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-loomaaias-koorunud-habekotkas-kohtub-paarilisega-praha-loomaaias 
 67. Ära toida linnalinde! – 31. oktoober 2020 – https://www.bioneer.ee/linnas-elavaid-linde-palume-mitte-toita 
 68. Koolitustesari “Tervise teerajad” – 3. november 2020 – https://www.bioneer.ee/koolitustesari-%E2%80%9Ctervise-teerajad%E2%80%9D-tutvustab-ajurveeda-maailma 
 69. Jääkaru Aron alustas teekonda La Fleche’i loomaaeda – 3. november 2020 – https://www.bioneer.ee/j%C3%A4%C3%A4karu-aron-alustas-teekonda-la-flechei-loomaaeda 
 70. Tallinna Linnavalitsus töötas välja kaasava eelarve osalemise tingimused – 4. november 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-linnavalitsus-t%C3%B6%C3%B6tas-v%C3%A4lja-kaasava-eelarve-osalemise-tingimused 
 71. Tallinn panustab 800 000 eurot kaasava eelarve projektile – 5. november 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-panustab-800-000-eurot-kaasava-eelarve-projektile 
 72. Novembrikuu laupäevad on loomaaias pühendatud kakkudele ja jääkarule – 6. november 2020 – https://www.bioneer.ee/novembrikuu-laup%C3%A4evad-loomaaias-p%C3%BChendatud-kakkudele-ja-j%C3%A4%C3%A4karule 
 73. Kitsas puur, pidev lärm ja haiguste käes piinlemine on lemmikloomapoodides elavate loomade argipäev – 11. november 2020 – https://www.bioneer.ee/kitsas-puur-pidev-l%C3%A4rm-ja-haiguste-k%C3%A4es-piinlemine-lemmikloomapoodides-elavate-loomade-argip%C3%A4ev 
 74. Tallinn Fashion Weeki publiku lemmik: loomade kasvatamine ebainimlikes tingimustes ainult edevuse eesmärgil on julm ja ebavajalik – 14. november 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-fashion-weeki-publiku-lemmik-loomade-kasvatamine-ebainimlikes-tingimustes-ainult-edevuse 
 75. Tallinn investeerib loomaaia ja botaanikaaia arendamisse 5,7 miljonit eurot – 15. november 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinn-investeerib-loomaaia-ja-botaanikaaia-arendamisse-57-miljonit-eurot 
 76. Tallinna kaasav eelarve ootab linlastelt ideid – 17. november 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-kaasav-eelarve-ootab-linlastelt-ideid 
 77. Eesti tippkokad: toidulaud peab olema taimsem – 17. november 2020 – https://www.bioneer.ee/eesti-tippkokad-toidulaud-peab-olema-taimsem 
 78. Tallinna loomaaeda tuli koos värske lumega uus jääkaru Rasputin – 21. november 2020 – https://www.bioneer.ee/tallinna-loomaaeda-tuli-koos-v%C3%A4rske-lumega-uus-j%C3%A4%C3%A4karu-rasputin 
 79. Keskkonnasõbralik pruulikoda Vaat suurendab tootmismahtu 6 korda – 25. november 2020 – https://www.bioneer.ee/keskkonnas%C3%B5bralik-pruulikoda-vaat-suurendab-tootmismahtu-6-korda 
 80. Kaasava eelarve ideekorjele on laekunud juba üle saja ettepaneku – 27. november 2020 – https://www.bioneer.ee/kaasava-eelarve-ideekorjele-laekunud-juba-%C3%BCle-saja-ettepaneku 
 81. Riiete Vahetusüritus homme Ilma poes – 28. november 2020 – https://www.bioneer.ee/riiete-vahetus%C3%BCritus-homme-ilma-poes 
 82. Hesburgeri omanikud investeerisid taastuvenergiasse 123 000 eurot – 1. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/hesburgeri-omanikud-investeerisid-taastuvenergiasse-123-000-eurot 
 83. Uuskasutuskeskus avab teise ringi kaupade Lastepoe – 30. november 2020 – https://www.bioneer.ee/uuskasutuskeskus-avab-teise-ringi-kaupade-lastepoe 
 84. Sportland ja Basaar lõid käed ning üheskoos rõhutakse mõistlikule tarbimisele – 1. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/sportland-ja-basaar-l%C3%B5id-k%C3%A4ed-ning-%C3%BCheskoos-r%C3%B5hutakse-m%C3%B5istlikule-tarbimisele 
 85. Rahulolu pealinna ühistranspordiga on kõrge – enim kasutatakse bussitransporti – 3. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/rahulolu-pealinna-%C3%BChistranspordiga-k%C3%B5rge-%E2%80%93-enim-kasutatakse-bussitransporti 
 86. Ühissõidukijuhid peaksid sarnaselt teistele eesliinitöötajatele saama vaktsiini eelisjärjekorras –  4. detsember 2020  – https://www.bioneer.ee/%C3%BChiss%C3%B5idukijuhid-peaksid-sarnaselt-teistele-eesliinit%C3%B6%C3%B6tajatele-saama-vaktsiini-eelisj%C3%A4rjekorras 
 87. MAN elektribussi testperiood kinnitas pealinna sobivust – 10. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/man-elektribussi-testperiood-kinnitas-pealinna-sobivust 
 88. Nahkhiirte aasta kulmineerus lennuka unejuttude võistlusega – 16. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/nahkhiirte-aasta-kulmineerus-lennuka-unejuttude-v%C3%B5istlusega 
 89. Pealinna korteriturg suudab viiruse teisele lainele paremini vastu seista – 16. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/pealinna-korteriturg-suudab-viiruse-teisele-lainele-paremini-vastu-seista
 90. TLT hangib täiendavalt 100 surugaasil sõitvat linnaliinibussi – 16. detsember 2020 –  https://www.bioneer.ee/tlt-hangib-t%C3%A4iendavalt-100-surugaasil-s%C3%B5itvat-linnaliinibussi 
 91. Putukaväil loob Väike-Õismäele Tallinna esimese lilleniidu – 21. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/putukav%C3%A4il-loob-v%C3%A4ike-%C3%B5ism%C3%A4ele-tallinna-esimese-lilleniidu 
 92. LHV Tallinna kontor tunnistati aasta parimaks Roheliseks Kontoriks – 23. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/lhv-tallinna-kontor-tunnistati-aasta-parimaks-roheliseks-kontoriks 
 93. Märka ja tunnusta neid, kes hoiavad meie elu liikumas – 25. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/m%C3%A4rka-ja-tunnusta-neid-kes-hoiavad-meie-elu-liikumas 
 94. Millised on Tallinna, Tartu, Kaunase ja Helsinki linnaaianduse kogemused – 31. detsember 2020 – https://www.bioneer.ee/millised-tallinna-tartu-kaunase-ja-helsinki-linnaaianduse-kogemused 
 95. VIDEO Rebane Mustamäel 11. November 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/421553012172418 
 96. VIDEO Loomaõiguslane Kadri Taperson Taimetoidumessil 8. november 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/361132491648002/ 
 97. VIDEO Terje Pennie Taimetoidumessil  8. november 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/282897389671924/ 
 98. VIDEO Lauri Pedaja ja Gethel Burlaka Taimetoidumessil 7. november 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/1659456224226515/ 
 99. VIDEO Tallinna kaasava eelarve pressikonverents 5. november 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/423204585744533 
 100. VIDEO Lageraiete vastased RMK ees 28. oktoober 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/3793852323980596 
 101. VIDEO Kas teksapükstega üldse lastakse taevasse? (Disainiöö) 14. september 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/775873093234209 
 102. VIDEO Tallinn tutvustab uusi busse 25. august 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/308951657198180 
 103. VIDEO Metsameeleavalduse rongkäik 16.august 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/770720613688178
 104. VIDEO Metsameeleavaldus Riigikogu ees 16. august 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/314927909563877 
 105. VIDEO Näitus “Söödav Tallinn” 9. juuli 2020 https://www.facebook.com/52344117689/videos/708177883078570 

Tallinna teemasid käsitlevad galeriid ja videod 

 1. GALERII Loodusretk Maarjamäel 1. juuli 2020 https://www.bioneer.ee/gallery/loodusretk-maarjam%C3%A4el-13062020
 2. GALERII Tallinna uute suruõhugaasibusside teeleminek 26. august 2020 https://www.bioneer.ee/gallery/tallinna-uute-suru%C3%B5hugaasibusside-teeleminek
 3. GALERII Mustamäe aia õiteilu  2. september 2020 https://www.bioneer.ee/gallery/mustam%C3%A4e-aia-%C3%B5iteilu
 4. GALERII XV Tallinna #DISAINIÖÖ festival 15. september 2020 https://www.bioneer.ee/gallery/xv-tallinna-disaini%C3%B6%C3%B6-festival
 5. GALERII Ilma poe avamine 26. september 2020 https://www.bioneer.ee/gallery/ilma-poe-avamine
 6. GALERII Loomaaia Kõrvitsapidu 5. november 2020 https://www.bioneer.ee/gallery/loomaaia-k%C3%B5rvitsapidu
 7. GALERII Loodusretk Pirita jõe ürgorus 07. detsember 2020 https://www.bioneer.ee/gallery/loodusretk-pirita-j%C3%B5e-%C3%BCrgorus